Jesteś tutaj: Aktualności
Opublikowano: 2018-07-03 10:10:38
W ostatnich miesiącach, zwłaszcza bieżącego roku, odnotowujemy wzrost zainteresowania ogniw administracji państwowej oraz parlamentarzystów, sprawami warunków działania i rozwoju spółdzielni uczniowskich. Aktywne zaangażowanie w tę problematykę utrzymuje Krajowa Rada Spółdzielcza.
Opublikowano: 2018-05-31 08:07:15
Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej serdecznie zaprasza początkujących i doświadczonych opiekunów oraz instruktorów Spółdzielni Uczniowskich i SKO do udziału w 3 dniowych wakacyjnych kursach w Krakowie. Kursy będą się odbywać w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym w Krakowie SCSK OPTIMA ul. Malborska 65. Każdy z kursów rozpoczyna się obiadem w pierwszym dniu o godzinie 13.00 i kończy ostatniego dnia ok. godziny 13.00. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Opublikowano: 2018-04-29 00:02:53
28.03.2018 r . na posiedzeniu Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej omówiono wyniki działalności za 2017 r., przedstawiono w tym zakresie sprawozdania, przyjęto plan pracy na 2018 r, oraz dokonano zmian w składzie Rady. Przedyskutowano aktualne problemy, funkcjonowania spółdzielni uczniowskich i formy pomocy w ich rozwiązywaniu.
Opublikowano: 2018-04-13 00:36:20
Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (FRSU) zaprasza do udziału Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju w roku szkolnym 2017/2018 o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej oraz informuje, że oddzielny Konkurs Zdrowa Przyroda – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek w 2018 roku nie będzie ogłaszany. Wzorem ubiegłego roku w konkursie będą oceniane prace w dwóch kategoriach: I spółdzielnie uczniowskie ze stażem do 3 lat, II spółdzielnie uczniowskie działające dłużej.
Opublikowano: 2018-01-17 08:19:37
Rada i Zarząd ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65 zwracają się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe działalności statutowej fundacji jako organizacji pożytku publicznego /KRS 0000064052/ poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 /PIT/ na rzecz Fundacji.