Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Informacje podstawowe
Opublikowano: 2024-01-19 07:56:34
Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z uwagi na zmiany warunków działania spółdzielni uczniowskich, zmianę siedziby FRSU i większe możliwości techniczne w zakresie przekazywania informacji uaktualnił wzór sprawozdania oraz proponuje by przede wszystkim wykorzystywać elektroniczny sposób przekazywania dokumentów.
Opublikowano: 2022-01-18 14:46:23

Od 2022 roku postanowiono  uaktualnić wzór sprawozdania poprzez dodanie punktu, w którym spółdzielnie uczniowskie mogą opisać sposoby radzenia sobie w pandemicznej sytuacji oraz wszystkie niestandardowe działania w związku z wprowadzanymi ograniczeniami. 

Poniżej zamieszczamy szablon sprawozdania z działania spółdzielni uczniowskiej, w formacie  umożliwiającym uzupełnienie do wydruku.

 

Informację o działalności spóldzielni uczniowskiej należy przesłać w formie papierowej na adres Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej ul. Szlak 65,   31-153 Kraków lub drogą elektroniczną na adres frsu@frsu.pl  do dnia 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym.

 

   
Opublikowano: 2018-01-04 13:19:07
 

 

Do pobrania

Wzorcowy Statut SU

   
Opublikowano: 2017-01-24 21:36:01
Poniżej zamieszczamy, z możliwością pobrania i wydruku, aktualne obowiązujące informacje o działalności Spółdzielni Uczniowskiej.

Podajemy też nr rachunku bankowego dla wpłat 5 % na rzecz Funduszu Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich: KBS Kraków 88 8591 0007 0020 0041 9150 0003

 

   
Opublikowano: 2016-05-29 20:54:31
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach został przekazany do konsultacji publicznych. Zakłada on powrót do szkół m.in. pieczywa pół cukierniczego oraz cukierniczego czyli m.in. drożdżówek, które jednak będą musiały spełnić określone wymagania. Planuje się, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2016 r. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 13 czerwca 2016 r.