Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2015-09-06 16:58:17
Kurs obejmował zagadnienia związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji samorządowej i finansowej spółdzielni uczniowskich, sposobem rozliczania, prowadzeniem sklepików w szkołach, w tym omawiano projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. W związku coraz bardziej rozwijającą się ze współpraca z „Tęczą Polską”  oraz innymi mediami w ramach promocji spółdzielni uczniowskich postanowiono wzbogacić kurs o tematy dotyczące przygotowania informacji prasowych, stron internetowych, kursów e-learningowych i mediów społecznościowych.
Kursantom został też przybliżony projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy i Gminę Raciechowice pt.: "Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży".
Wśród wykładowców znaleźli się długoletni instruktorzy oraz członkowie Zarządu FRSU: Anna Bulka (Prezes FRSU), Zofia Węgrzyniak (Członek Zarządu FRSU), Jerzy Lubas (I Zastępca Prezesa Zarządu FRSU), Anna Mironiuk (instruktor FRSU) oraz wolontariusze Tomasz Czuma i Wojciech Czuma.
Uczestników kursu odwiedziło wielu znamienitych gości, w tym: Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, delegacja  Krakowskiego Banku Spółdzielczego pod przewodnictwem Jana Czesaka Przewodniczącego  Rady Nadzorczej KBS i Józefa Nasiadki Wiceprezesa KBS oraz Janusz Paszkowski – Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Goście przekazali szereg bardzo interesujących informacji na temat historii i bieżącej sytuacji spółdzielczości w Polsce i na świecie. Podkreślali też wielką rolę opiekunów i instruktorów spółdzielczości uczniowskiej dla rozwoju i przyszłości spółdzielczości w Polsce dziękując im za pracę i zaangażowanie.
Program kursu był bardzo bogaty i ciekawy o czym świadczą wiersze jego uczestników (w załączeniu), które w humorystyczny sposób podsumowują jego przebieg. Oprócz bogatej treści merytorycznej podczas kursu odbyło się szereg wycieczek i spotkań, które dały możliwość poznania historii i tradycji nie tylko spółdzielczości, ale i regionu w którym odbywał się kurs.