Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2015-09-30 05:42:34
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wspólnie z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Gminą Raciechowice zapraszają opiekunów spółdzielni uczniowskich do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym dla opiekunów spółdzielni uczniowskich. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 28 września do 23 października 2015 r.
Opiekun pełni bardzo ważną rolę w spółdzielni uczniowskiej. Musi on być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać wiedzę zarówno z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, jak i wielu innych dziedzin. 
Kurs, do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu wzmocnienie kompetencji i umiejętności opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Dostarczona wiedza pozwoli rozwiązywać bieżące problemy i będzie inspiracją do poszukiwania nowych form działania. Zakres kursu będzie obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, edukacji finansowej uczniów oraz opracowania i realizacji projektów. Kurs jest także okazją do rozwinięcia kompetencji opiekuna w zakresie przedsiębiorczości oraz w sferze interpersonalnej.
Kurs jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży”.
Formularz zgłoszeniowy i program kursu w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie po przesłaniu kompletu dokumentów oraz zakwalifikowaniu się na kurs otrzymają indywidualny login i hasło. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest wypełnienie pre-testu.

Kurs zostanie uruchomiony 2 listopada br. i będzie trwał 6 tygodni. Na każdą lekcję będzie poświęcony jeden tydzień. Poszczególne lekcje są zakończone pytaniami kontrolnymi, których wypełnienie pozwala na przejście do kolejnego etapu kursu. Po zakończeniu kursu każdemu absolwentowi zostanie przesłane zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest wypełnienie post-testu.

          

ZAPRASZAMY!                               
Szczegółowych informacji udziela:
Anna Bulka
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Delegatura Regionalna w Krakowie
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. 12-655-10-17