Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-10-06 20:29:35
W dniu 25 września 2015 r. w  Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w Krakowie Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy zorganizowała  kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. W spotkaniu tradycyjnie wśród ponad 40 przybyłych znaleźli się przedstawiciele różnych branż spółdzielczych, w tym  spółdzielnie pracy,  socjalne, Społem i uczniowskie. Wśród omawianych tematów znalazło się tez miejsce dla spółdzielni uczniowskich.
Na spotkaniu swoje osiągnięcia zaprezentowała (prezentacja w załączeniu) Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” z Wieliczki. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach utrudniło trochę działalność , ale nie zniechęciło młodych spółdzielców do pracy. W swoim planie pracy mają na bieżący rok szkolny założone m. in: organizowanie dni zdrowego śniadania dla uczniów całej szkoły, konkurs na plakat o tematyce prozdrowotnej, opiekę nad roślinami zasadzonymi przed szkołą, włączenie się w organizację pikniku rodzinnego. Spółdzielnia współpracuje też z Kołem Gospodyń Wiejskich. Spółdzielnia została reaktywowana w 2013 roku. I chociaż działa niedługo to ma duże osiągnięcia. Dowodem na to, jest to, że z wypracowanych zysków  zakupili: drukarkę, lodówkę, projektor, mikrofony, pomoce dydaktyczne do przyrody, pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej.  Sprzedawcy dostali nagrody w postaci dobrej jakości kalkulatorów. Spółdzielnia ufundowała nagrody dla najlepszego ucznia szkoły. Przedstawiciele spółdzielni dorosłych z podziwem przyjęli informacje o dokonaniach młodych spółdzielców z Wieliczki.