Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-10-06 20:37:05
Spółdzielczość dorosłych dostrzega konieczność wprowadzenia młodych do swoich spółdzielni. Stara się to robić w różny sposób. Jednym jest współpraca ze spółdzielniami uczniowskimi. Wśród uczestników spotkania byli obecni przedstawiciele Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (FRSU) - Anna Bulka, Prezes FRSU oraz  Władysław Kołoczek – Wiceprezes.
Standardowo podczas spotkania Klubu Prezesa i Głównego Księgowego zostały przedstawione aktualne informacje na temat działalności Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, omówiono ofertę ZLSP oraz zmiany przepisów prawnych, które weszły lub wejdą w życie w 2015 roku, a dotyczą przedsiębiorstw spółdzielczych. W swojej wypowiedzi Prezes  Zarządu  ZLSP Janusz Paszkowski zaprezentował sprawozdanie z wyjazdu do Brukseli  na posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz Rady CECOP - Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Pracy, Socjalnych i Przedsiębiorstw Partycypatywnych. W posiedzeniu w ramach nagrody wzięła udział laureatka III Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości - Agata Miazga z Zespołu Szkół w Stasiówce (SU „Libra”) wraz z opiekunką Jadwigą Trzeciak. Przedstawicielki spółdzielczości uczniowskiej wzięły udział w drugiej części zebrania CECOP, gdzie zostały oficjalnie przedstawione zgromadzonym przedstawicielom Rady i miały okazję odpowiadać na pytania o polskiej spółdzielczości uczniowskiej.
W części warsztatowej Klubu  przedstawiciele FRSU mieli okazje uczestniczyć  w opracowaniu analizy SWOT dotyczącej obecnego stanu spółdzielczości. Podczas warsztatu zastanawiano się na temat mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla przedsiębiorstw spółdzielczych w ujęciu: ekonomicznym, polityczno-prawnym, społecznym. Prace będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach Klubowych, w których przedstawiciele FRSU zobowiązali się uczestniczyć.