Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-10-20 18:45:46
W spotkaniu wzięło udział około 60 osób: 52 opiekunów spółdzielni uczniowskich z powiatu wadowickiego i oświęcimskiego, instruktorzy oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (Jerzy Lubas- Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu FRSU i Zofia Węgrzyniak – Członek Zarządu FRSU). 
Przybyłych na spotkanie przywiała Maria Twaróg – Instruktorka Powiatowej Rady Spółdzielni Uczniowskich  w Wadowicach i przedstawiła tematykę spotkania.                         W ogólną tematykę spotkania wprowadził Jerzy Lubas, który przypomniał zmiany wprowadzone przez ustawę oraz omówił „Rozporządzenie Ministra Zdrowia                      z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256)”.  Podał też, na jakich stronach internetowych można szukać informacji  na temat zdrowej żywności i rekomendowanych do sprzedaży produktów. Zofia Węgrzyniak przedstawiła inicjatywę FRSU dotycząca próby ustalenia wzorcowej listy produktów, które zgodnie z rozporządzeniem mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych. Przedstawicielka lokalnej hurtowni przestawiła ofertę produktów, które zgodnie z rozporządzeniem mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych. Spotkaniu towarzyszyła burzliwa dyskusja podczas, której opiekunowie wypowiadali się na temat nowych przepisów i asortymentu w sklepikach.  Na zakończenie ustalono, że:
  • nie ma konieczności likwidowania sklepików szkolnych prowadzonych przez spółdzielnie uczniowskie, 
  • należy dotować się do nowych przepisów przez oferowanie w sklepikach produktów dopuszczonych do sprzedaży w rozporządzeniu,
  • śledzić informacje zamieszczane na stronach Ministerstwa Zdrowia, Kuratorium Oświaty, FRSU, itd. na temat dopuszczonych do sprzedaży produktów,
  • przesłać do FRSU propozycje zestawu produktów, które mogłyby być sprzedawane w sklepikach. 
Pani Maria Twaróg dziękując za przybycie zaprosiła wszystkich w imieniu Powiatowej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Wadowicach  na X Spotkanie Spółdzielni Uczniowskich  dniu 9 października br.,  organizowane we współpracy z Anną Goryl opiekunką Spółdzielni Uczniowskiej  „Urwis” w Zakrzowie.