Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-10-20 19:01:40
W uroczystości  uczestniczyli: Anna Bulka - prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Janusz Paszkowski -  prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Burmistrz Miasta Lubartów - Janusz Bodziacki, prezes SPOŁEM Lubartów  - Grzegorz Poznański, prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie - Władysław Mikucewicz, Sławomir Zdunek- Dyrektor Gimnazjum, Anna Rzezak – Wicedyrektor, Przewodnicząca Rady Rodziców - Magdalena Monist-Czerwińska i członkowie  Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” wzraz z opiekunem Małgorzatą  Wysoczyńską. Po oficjalnej części otwarcia, na której goście składali życzenia i gratulacje i prezenty była chwila refleksji nad historią ruchu spółdzielczego. W drugiej części spotkania Janusz Paszkowski - prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wygłosił prelekcję nt. początków spółdzielczości w Polsce i na świecie. Nawiązując do 115 rocznicy powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej na ziemiach polskich Anna Bulka - prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości przedstawiła sylwetkę Jadwigi Dziubińskiej oraz drogę rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, na zakończenie prezentując działania Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (prezentacja w załączeniu).
Następnie członkinie spółdzielni „Karmelka” opowiedziały o działaniach swojej spółdzielni (prezentacja w załączeniu). W krótkiej prezentacji multimedialnej omówiły: działalność gospodarczą i statutową spółdzielni, uczestnictwo w II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej w Warszawie, Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Członkowie „Karmelki” podziękowały za dotychczasową współpracę SPOŁEM w  Lubartowie, który sprawuje patronat nad spółdzielnią, oraz Bankowi Spółdzielczemu w Lubartowie. W prezentacji nie zabrakło także miejsca na sprawozdania z prowadzonej przez spółdzielnię działalności kulturalnej w tym z organizowanych imprez i wycieczek oraz prezentacji współpracy z organizacjami szkolnymi oraz różnych formy propagowania idei spółdzielczości w szkole i środowisku itd.
Spółdzielnia uczniowska dzięki hojności sponsorów ma nowa siedzibę i wyposażony lokal we wszystkie niezbędne sprzęty. Bank Spółdzielczy w Lubartowie dofinansował zakup witryny chłodniczej, SPOŁEM Lubartów ufundowało sokowirówkę, a  Rada Rodziców z Gimnazjum nr 2 w Lubartowie podarowała spółdzielni  miksera.
Na zakończenie, uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę fotograficzną „Z życia Karmelki” oraz kroniki spółdzielni uczniowskiej.