Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2015-10-20 19:29:11
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Anna Bulka – Prezes Zarządu  i Zofia Węgrzyniak – Członek Zarządu, Wójt Gminy Stryszów Pan Jan Wacławski, Roman Miśkowiec - Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w Kalwarii Zebrzydowskiej – dyrektorzy i nauczyciele ze szkół powiatu wadowickiego i oświęcimskiego oraz członkowie spółdzielni uczniowskich.
Na wstępie spotkania Pani Maria Twaróg krótko przedstawiła informacje na temat działania spółdzielni uczniowskich w rejonie. Na uwagę zasługuje fakt, że na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie wadowickim i oświęcimskim działało 69 spółdzielni uczniowskich, w tym 13 w szkołach podstawowych, 4 w gimnazjach, 39 w zespołach szkół i 3 w szkołach średnich. Spółdzielnie łącznie zrzeszały 2369 członków.  Nad tymi spółdzielniami sprawowało opiekę łącznie 100  pedagogów. Całoroczne obroty wszystkich spółdzielni uczniowskich  z regionu wynosiły 1546710 zł, a wypracowany zysk to kwota: 207.266,49 zł.
Wypracowane fundusze przez członków spółdzielni uczniowskich przeznaczane są na fundusz rozwoju spółdzielni (5%), działalność kulturalno oświatową, zakup sprzętu i pomocy dla szkół, dożywianie i inne cele społeczne. Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów dla 9-ciu opiekunów spółdzielni uczniowskich, które najbardziej wyróżniły się w roku szkolnym 2014/2015 i osiągnęły najlepsze wyniki. Dodatkowo Pani Dorota Wróbel – opiekun spółdzielni uczniowskiej  „Grosik” działającej w ZSS w Roczynach otrzymała odznaczenie „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Zaproszeni goście z podziwem odnosili się do pracy spółdzielni uczniowskich gratulowali ich członkom i opiekunom. Podczas swego wystąpienia Pani Anna Bulka  zaprosiła opiekunów do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym, który  został przygotowany w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Podczas spotkania prezentowała się spółdzielnia uczniowska „Miodzio”  działająca w ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie oraz spółdzielnia uczniowska „Urwis” z Zakrzowa (prezentacja w załączeniu). Uroczystość uświetniły występy uczniów z Gimnazjum w Zakrzowie.
Spotkanie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń zarówno miedzy opiekunami jak i młodymi spółdzielcami.