Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2015-12-06 15:03:08

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zaprasza do udziału w:

  1. „Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej” w  roku szkolnym 2015/2016
  2. Konkursie „Zdrowa Przyroda – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”.

 

Zgodnie z regulaminem Zarząd Fundacji przyjmuje zgłoszenia do udziału w konkursach do dnia 30 grudnia 2015 roku.


Regulaminy konkursów wraz z kartą punktową do pobrania w załączeniu.

Dodatkowe informacje na temat konkursów można uzyskać w Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej telefonicznie lub pisząc zapytanie na adres frsu@frsu.pl

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przygotowując sprawozdanie na konkurs należy zwrócić uwagę, że:

  • ocenie podlega dokumentacja dotycząca danego okresu sprawozdawczego tj. od 1.09.2015 do 30.06.2016r.,
  • należy zachować układ pozwalający na dokonanie oceny działalności SU zgodnie z załączoną kartą punktową,
  • wyraźnie wpisać dane SU oraz dane kontaktowe w tym telefon i adres e-mail do osoby kontaktowej (np. opiekun spółdzielni),
  • Prace konkursowe, które wpłyną po 30.09.2016 roku nie będą podlegały ocenie (czyli sprawozdania konkursowe fizycznie muszą zostać dostarczone na adres FRSU do dnia 30.09.2016 r.).