Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-12-06 15:34:36
Z inicjatywy Pani Jadwigi Kotkowskiej - Dyrektora Delegatury Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach w siedzibie Delegatury  w Kielcach przy ul. Kościuszki 11 zostało zorganizowane spotkanie z okazji jubileuszu 115 lecia spółdzielczości uczniowskiej w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i opiekunowie spółdzielni uczniowskich z województwa świętokrzyskiego, Pan Janusz Piątek - Pełnomocnik Krajowej rady Spółdzielczej na województwo świętokrzyskie, Pan Janusz Paszkowski - Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy,  Pani Barbara Seweryś - Przewodnicząca  Wojewódzkiej Rady Spółdzielni, Pani Anna Bulka – Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Pani Bożena Kropisz - Pełnomocnik Kuratorium Oświaty w Kielcach ds. Spółdzielni Uczniowskich,  Dyrektorzy Szkół Opiekunowie i członkowie SU.
     Uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze Tygodnika EXTRA KIELCE z okolicznościowym art. na temat spółdzielni uczniowskich i ich historii i aktualnie podejmowanych działań (skan w załączeniu). Podczas spotkania nastąpiła miła uroczystość wręczenia odznak „Za Zasługi dla Spółdzielczości Pracy” oraz nagród i dyplomów z okazji jubileuszu 115 rocznicy powstania spółdzielczości uczniowskiej za działalność na rzecz spółdzielni uczniowskich. Po raz pierwszy wyróżniający się opiekunowie i działacze zostali uhonorowani statuetką „Serce za serce dla spółdzielczości uczniowskiej”. Uczestnicy spotkania z uwagą słuchali wystąpień Panów: Janusza Piątka i Janusza Paszkowskiego dotyczących sytuacji ekonomicznej i prawnej spółdzielczości polskiej i europejskiej.
Gości i przedstawicieli spółdzielczości dorosłych bardzo zainteresowała informacja Pani Anny Kotwicy - Instruktora Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskiej w Kielcach odnośnie działania spółdzielni uczniowskich w województwie. Prezentowane wyniki i osiągnięcia wzbudzają podziw i uznanie zarówno dla członków jak i opiekunów SU.  Prezentacje (w załączeniu) SU „Dziupla” działającej w Gimnazjum Nr 1 w Kielcach (ZSO 29), ze SU „Piegusek” działającej w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie, SU „Słoneczko” działającej w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kielcach przybliżyły codzienne działanie spółdzielni uczniowskiej w szkole, pomysłowość i determinacje ich członków w realizacji podjętych działań. Podczas spotkania nie zabrakło też informacji na temat historii spółdzielczości uczniowskiej i działań Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
 
Po części oficjalnej była okazja do wymiany doświadczeń między  młodymi spółdzielcami i przedstawicielami spółdzielczości dorosłych.