Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-12-06 15:37:08

Z okazji 115-lecia spółdzielczości uczniowskiej  Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej postanowiła nagrodzić wyróżniające się spółdzielnie dorosłych i osoby szczególnie zaangażowane w współpracę ze spółdzielniami uczniowskimi. W porozumieniu z Krajową Radą Spółdzielczą w maju 2015 roku FRSU  wystąpiła do Związków Rewizyjnych z prośbą o pomoc w wyborze i wskazaniu osób i spółdzielni, którym można przyznać tytuł „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej”  .

Nadanie tytułu „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej” odbywa się na wniosek Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej lub Rady Nadzorczej FRSU, Zarządu Spółdzielni Uczniowskiej, Krajowej Rady Spółdzielczej, Ogólnopolskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich, Rad Terenowych SU.

W porozumieniu z Zarządem Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, po zebraniu rekomendacji Kapituła powołana przez Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w br. postanowiła przyznać - tytuł „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej” dla pięciu spółdzielni i dwóch osób, które od dawna współpracują z FRSU, a idea spółdzielczości prowadzona wśród uczniów jest dla nich bardzo ważnym zagadnieniem.

Tytuł otrzymali:

  1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Białymstoku,
  2. "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Częstochowie,
  3. "Społem" Poznańska Spółdzielnia Spożywców,
  4. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Szczecinie,
  5. 5. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Zakopanem,
  6. Pan Jerzy Rybicki - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców SPOŁEM,
  7. Pani Danuta Mioduszewska - Dyrektor Biura Doradztwa i Lustracji Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców SPOŁEM

 

Wręczając certyfikaty Pani Zofia Węgrzyniak podziękowała wszystkim spółdzielniom SPOŁEM, za wsparcie i życzliwość dla spółdzielni uczniowskich.