Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2015-12-06 16:01:19
Otwarcia posiedzenia Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w imieniu Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej dokonał Wiesław Wójcik – zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji witając przybyłych gości instruktorów, opiekunów i młodych spółdzielców.
Sejmik poprowadziły razem z Prezesem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Anną Bulką członkinie Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka z Lubartowa: Justyna Cieniuch i Karolina Borówka
Wśród zaproszonych gości należy wymienić Marcina Kwietnia - przedstawiciela Krajowej Rady Spółdzielczej, Aleksandra Skalbmierskiego - Przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich, Andrzeja Janczy - Starszego Wizytatora Małopolskiego Kuratorium, Jana Czesaka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Józefa Nasiadkę - Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego,  Tadeusza Krasuskiego - Naczelnego Redaktora „Kuriera Spółdzielczego”, Dariusza Gierycza  - Naczelnego Redaktora „Społemowca Warszawskiego”, Genowefę Zapasek - Dyrektora Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Kazimierę Wawro - Prezesa Spółdzielni Handlowo- Produkcyjno Usługowej WAWEL.
Na początku spotkania Justyna Cieniuch i Karolina Borówka przedstawiły porządek obrad (w załączeniu) oraz odczytały listy skierowane do uczestników Sejmiku, przez Piotra Huziora - Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej  na województwo małopolskie oraz Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem (skany w załączeniu). Następnie prowadzące oddały głos zaproszonym gościom, którzy życzyli uczestnikom owocnych obrad oraz podkreślali rolę i znaczenie spółdzielczości uczniowskiej w Polsce. Na zakończenie wystąpień gości Aleksandra Polit z Firmy „LOGOS” poinformowała o prowadzonych badaniach w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży” i zachęciła opiekunów i instruktorów oraz członków spółdzielni uczniowskich do uczestnictwa w nich.
W kolejnym punkcie programu Bronisław Bieś wygłosił okolicznościowy  referat pt.: „115 lat spółdzielczości uczniowskiej w Polsce” (referat w załączeniu). Referat zawierał krótki przegląd najważniejszych wydarzeń związanych z powstaniem spółdzielczości i jej rozwojem mówił także o przyszłości i perspektywach rozwoju na najbliższe lata. Został on bardzo wysoko oceniony przez uczestników Sejmiku czego wyrazem było wystąpienie Jana Czesaka, który prosił, aby mogli się z nim zapoznać wszyscy przedstawiciele spółdzielni uczniowskich.
Kolejnym punktem programu były prezentacje multimedialne przedstawiane przez Spółdzielnię Uczniowską „Wyrwigrosz” z Lublińca  (prezentacja w załączeniu). Spółdzielnia pochwaliła się swoją historią i działalnością bieżącą oraz tym, że została zaproszona do udziału w filmie, który można obejrzeć na stronie http://katowice.tvp.pl/22289320/wspolpraca-sie-oplaca. Następne bardzo ciekawe prezentacje przedstawili członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Sezamik” z Kojszówki i Spółdzielni Uczniowskiej „Libra” ze Stasiówki (prezentacje w załączeniu). Dzięki tym prezentacjom zaproszeni goście mogli poznać codzienną pracę spółdzielni uczniowskich  i ich osiągnięcia.  Na zakończenie cyklu prezentacji spółdzielni uczniowskich uczestnicy Sejmiku mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami i działaniami spółdzielni uczniowskich w województwie świętokrzyskim, które zaprezentowała Anna Kotwica długoletni opiekun i instruktor Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.
W kolejnym punkcie programu nastąpiło uroczyste nadanie tytułu „Przyjaciel spółdzielczości uczniowskiej” dla Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Aleksandry Wawro.
Anna Bulka wyjaśniła, że wyróżnienie zostało ustanowione dla uczczenia 115-lecia powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej w Polsce i będzie przyznawane cyklicznie dla osób i instytucji, które szczególnie wyróżniają się we współpracy ze spółdzielniami uczniowskimi. Zarząd FRSU  przy tej okazji postanowił szczególnie podziękować za wkład w rozwój spółdzielczości uczniowskiej Janowi Czesakowi. Został mu wręczony puchar,  na którym wygrawerowano słowa Fernando Floresa: "Wspaniała praca jest wykonywana przez ludzi, którzy nie boją  się być wspaniali". Długoletnia współpraca z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym jest właśnie wykonywaniem wspaniałej pracy na rzecz rozwoju spółdzielni uczniowskich także poprzez wspieranie w rozwiązywaniu trudnych problemów np. przy zakładaniu kont dla SU.
Z okazji 115 lecia zostały także wręczone przez Jana Czesaka i Aleksandra Skalbmierskiego odznaczenia spółdzielcze dla zasłużonych opiekunów i instruktorów spółdzielni Uczniowskich. W imieniu wyróżnionych głos zabrał Jan Czesak i Krzysztof Mironiuk.
W kolejnym punkcie programu Anna Bulka przedstawiła inicjatywy i działania FRSU realizowane w 2015 roku. Zachęciła do odwiedzania strony internetowej www.frsu.pl aktywności na FB i uczestnictwa w projekcie  „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”.
Marcin Kwiecień opowiedział o działaniach podejmowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą, które maja na celu wesprzeć ich rozwój między innymi poprzez zwiększenie wsparcia dla spółdzielni uczniowskich przez spółdzielnie dorosłych w zakresie m.in. zaopatrywania sklepików w towary spełniające wymogi Rozporządzenia, które weszło w życie od 1 września 2015 r.
Wiesław Wójcik  - przewodniczący Komisji odczytał protokół  z jej posiedzenia i ogłosił laureatów Konkursu: „Na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wspólnie z Marcinem Kwietniem (członkiem komisji) wręczył puchary i dyplomy uczestnictwa  łącznie dla 15 spółdzielni uczniowskich.
Komisja przyznała  puchary za:
- pierwsze miejsce dla: SU” Szarotka” działającej w Zespole Szkół Jordanowie i SU „U Pasika” z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku;
- drugie miejsca dla: SU „Karmelka” z Gimnazjum Nr 2 Lubartowie, SU „Ekonomik”
z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce ,
- trzecie miejsca dla: SU „Sezamik”  ze Szkoły Podstawowej w Kojszówce i SU „Zorza” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
Wyróżnienia w postaci dyplomu uczestnictwa wręczono:
  1. SU „Rockefeller” z Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie ,
  2. SU „Łakomczuch” ze Szkoły Podstawowej Nr29 z Sosnowca,
  3. SU „Grosik i Kapselek” z Zespołu Szkół Nr 1 Suchej Beskidzkiej,
  4. SU „Nasza” ze Szkoły Podstawowej w Kryrach,
  5. SU ”Mały Łasuch” ze Szkoły Podstawowej Nr 15 z Sosnowca,
  6. SU „Balbinka” ze Szkoły Podstawowej w Imielinie,
  7. SU „Eksperyment” z Zespołu Szkół w Toporzysku,
  8. SU „Kramik” z Publicznego Gimnazjum w Rasach,
  9. SU „Plastuś” z Zespołu Szkół w Choczni,
Następnie Wiesław Wójcik odczytał protokół Komisji z Konkursu „Zdrowa Przyroda – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”  i wspólnie z Marcinem Kwietniem dokonali wręczenie pucharów i dyplomów.
Przyznano dwa pierwsze miejsca dla:
SU” Szarotka” działającej w Zespole Szkół Jordanowie i SU „Zorza”
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie,
drugie miejsce dla SU „Sezamik”  ze Szkoły Podstawowej w Kojszówce,
trzecie miejsce dla SU „Grosik i Kapselek” z Zespołu Szkół Nr 1 Suchej Beskidzkiej.
W przedostatnim punkcie spotkania przedstawicielki SU Karmelka opowiedziały o działaniach swojej spółdzielni prezentując krótki filmik z otwarcia nowej siedziby spółdzielni. Uczestnicy spotkania otrzymali także słodkie pierniczki i suszki z jabłek przygotowane przez członków SU Karmelka.
Na zakończenie Anna Bulka podziękowała  wszystkim za przybycie i poświęcony czas. Przypomniała, że w 2016 roku FRSU będzie obchodzić swoje 25 lecie i zaprosiła do wzięcia udziału w jego obchodów. Podziękowała za aktywność na FB  Małgorzacie Wysoczańskiej i zachęciła innych do pójścia jej śladem. Złożyła, także podziękowania przedstawicielom SU Ekonomik za wsparcie techniczne w organizacji spotkania m.in. poprzez obsługę recepcji Sejmiku.
Po części oficjalnej był czas na wymianę doświadczeń nawiązywanie kontaktów podczas poczęstunku przygotowanego przez Restaurację Gościniec z Krakowa. Każdy z uczestników spotkania dostał komplet materiałów informacyjno promocyjnych przygotowany przez Krakowski Bank Spółdzielczy i FRSU.