Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2016-03-16 17:35:46
Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie obchodów 115 rocznicy powstania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. Przybyłych gości powitała Jadwiga Kotkowska. Następnie Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski wręczył Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach – Aldonie Bracichowicz oraz opiekunom i instruktorom spółdzielni uczniowskich: Pani Marzenie Wtulich, Ewie Stradowskiej i Annie Kotwica medale pamiątkowe z wizerunkiem Stanisława Staszica. Odznakę zasłużony dla Spółdzielczości Pracy” otrzymała Pani Maria Nowak, a Pan Stanisław Misztal został uhonorowany statuetką „Za serce dla Spółdzielczości Uczniowskiej”. Prezes Janusz Paszkowski przypomniał historię powstania spółdzielczości w Polsce i jej prekursorów oraz omówił obecną sytuację spółdzielczości polskiej i światowej. Gospodarze spotkania - uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z Kielc członkowie spółdzielni uczniowskiej „SŁONECZKO” przedstawili krótki program artystyczny o zdrowym żywieniu. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Łopuszna prezentowali swoją szkołę i działania spółdzielni uczniowskiej „DO-CENTA”. Spółdzielnia Uczniowska „DZIUPLA” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 z Kielc zaprezentowała prace uczniów wykonane na konkursy plastyczne: "Logo Spółdzielni" i "Logo Świętokrzyskiej Rady Spóldzielni Uczniowskich". Następnie Pani Anna Kotwica w swoim wystapieniu podkresliła, że 115 rocznicę powstania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce spółdzielnie uczniowskie w szkołach województwa świętokrzyskiego obchodziły w bardzo urozmaiconej formie. Organizowane były apele, pogadanki, prezentacje multimedialne, montaże słowno - muzyczne, konkursy plastyczne i konkursy wiedzy o spółdzielczości. Świętokrzyska Rada Spóldzielczości Uczniowskiej wydała z tej okazji biuletyn, poświęcony m.in. historii rozwoju spółdzielczości uczniowskiej w Polsce. W regionalnych gazetach Echo Dnia i Extra Kielce ukazały się artykuły o spółdzielniach uczniowskich. Podczas spotkania Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Anna Bulka mówiła o prowadzonych działaniach i ogłoszonych konkursach oraz o realizacji projektu „Spółdzielnie uczniowskie jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży”. Instruktorzy otrzymali publikację zawierającą wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt: „Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży”.