Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2016-04-10 19:35:59
Kurs odbędzie się  w dniach od 10-go do 16-go sierpnia 2016 roku w Krakowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka 6 niedaleko Wawelu.
Zgłoszenia na kurs prosimy  dokonywać według załączonego wzoru  pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (frsu@frsu) do biura Fundacji w terminie do 15 czerwca 2016 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń!!!! Ilość miejsc ograniczona.
Całkowity koszt /zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych, wyżywienie, program turystyczny i szkoleniowy, materiały, ubezpieczenie/ wynosi  ok. 700,00 PLN/os.  Fundacja pokrywa znaczną część kosztów, uczestnicy wpłacają zaledwie kwotę 300,00 PLN od osoby na konto Fundacji (numer 53 8591 0007 0021 0041 9150 0001) z dopiskiem: "dofinansowanie kursu wakacyjnego".
Kurs rozpoczyna się obiadem w dniu 10.08.2016 o godzinie 13.30 i kończy w dniu 16.08.2016 r. po obiedzie około 14.30.
Program kursu będzie realizowany w taki sposób, aby każdy z jego uczestników posiadł informacje, które pozwolą mu w trakcie roku szkolnego łatwiej wykonywać swoje obowiązki. Część ogólna kursu (spotkania, wykłady) poświęcone zagadnieniom ogólnospółdzielczym będą odbywać się wspólnie. Zajęcia warsztatowe będą realizowane w grupach, a program będzie  zróżnicowany w zależności od tego, czy uczestnik jest kandydatem na opiekuna, opiekunem czy instruktorem, stad prosimy o dokładne wypełnianie karty zgłoszeniowej. 
Ramowy program kursu obejmuje:
  1. Wykłady i spotkania na tematy obejmujące zagadnienia: ogólno spółdzielcze (informacje na temat historii spółdzielczosci, działania branż spółdzielczosci dorosłych, aktualnej sytuacji spółdzielczości w Polsce i na świecie, informacje na temat struktur spółdzielczych), kompetencji organów spółdzielni, finansów i oszczędzania, marketingu, przedsiębiorczości i zarządzania. Prezentacja przykładów działających spółdzielni uczniowskich.
  2. Warsztaty:
-  dla potencjalnych opiekunów (spółdzielnia uczniowska krok po kroku: zakładanie, dokumentacja, organizacja pracy)
-  dla opiekunów (dokumentacja ksiegowa w spółdzielni, sklepik, organizacja i dokumentacja pracy, działalność pozagospodarcza w spółdzielni, plany pracy, walne zgromadzenie, współpraca opiekuna z organami spółdzielni).
- dla instruktorów (najczęściej spotykane problemy w pracy spółdzielni uczniowskiej i sposoby ich rozwiązywania, spółdzielnie uczniowskie według najnowszych badań, jak skutecznie wspierać tworzenie i działanie spóldzielni uczniowskich, wypracowanie rekomendacji na VI Kongres spółdzielczości).
Zachęcamy wszystkich do zgłaszania tematów, które należy ująć w programie kursu oraz do jak najszybszego przesyłania swoich zgłoszeń na kurs.

ZAPRASZAMY !
Zarząd
Fundacji Rozwoju 
Spółdzielczosci Uczniowskiej