Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2016-07-28 10:03:44
W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości  (1 lipca) spotkanie   miało charakter bardzo uroczysty. Uczestniczyli w nim przedstawiciele  spółdzielczości różnych branż z województwa małopolskiego i śląskiego, przedstawiciele prasy spółdzielczej oraz Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krak – Business.
 
Gości  przywitała i  okolicznościowe życzenia złożyła wszystkim  - dyrektor Delegatury  Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie p. Genowefa Zapasek. Następnie okolicznościową prezentację Miejsce Spółdzielczości  „wczoraj i dziś” przedstawił  Prezes Zarządu ZLSP p. Janusz Paszkowski. Przypomniał uczestnikom spotkania, że spółdzielczość na ziemiach polskich datuje swoje początki wraz z założeniem przez Stanisława Staszica przed  200 laty pierwszej spółdzielni na ziemiach polskich – Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. W dalszej części wystąpienia mówił między innymi na temat wydarzeń, które  czekają spółdzielnie w Polsce w 2016 roku w tym o najważniejszym z nich -  VI Kongresie Spółdzielczości Polskiej, który odbędzie się w grudniu br. w Warszawie. Dużym zainteresowaniem spotkała się też jego relacja ze spotkania spółdzielców polskich z delegacją turecką w Krakowie oraz spotkania spółdzielców podczas wizyty studyjnej w Japonii. W swej wypowiedzi Prezes Janusz Paszkowski zaznaczył, że spółdzielcy z obu tych krajów bardzo są zainteresowani spółdzielczością uczniowską i pozyskaniem jak największej liczby informacji na jej temat. Niemniejsze zainteresowanie wzbudziła relacja p. Anny Bulki z zorganizowanego w Senacie przez  Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Seminarium  p.n.: „Perspektywy rozwoju spółdzielczości w Polsce i Unii Europejskiej” w dniu 27 kwietnia 2016 roku. Podczas spotkania w Senacie przedstawiciele spółdzielczości dorosłych oraz ministerstw i Senatu kilkakrotnie podnosili temat przygotowania kadry dla spółdzielczości i roli spółdzielni uczniowskich w edukacji dzieci i młodzieży.
Miłą niespodzianką dla przedstawicieli Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej było wręczenie przez p. Prezesa Janusza Paszkowskiego odznaki „Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy” p. Jerzemu  Lubasowi I -  zastępcy Prezesa FRSU.
W punkcie dotyczącym prezentacja wyróżnionych w 2016 roku za swoją działalność spółdzielni i spółdzielców prezentowała się Fundacja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości i Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy w Krakowie. Działania Fundacji w ciągu lat jej istnienia przedstawiła p. Zofia Węgrzyniak Członek Zarządu FRSU.  
 
O działaniach ZLSP na rzecz spółdzielni uczniowskich mówiła przedstawicielka Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości p. Katarzyna Wiecha Kokot, która zaprezentowała postępy w realizacji projektów: „Spółdzielnie uczniowskie jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży” współfinansowanego ze środków FIO oraz „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Tarnowa.