Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2016-09-19 21:32:42
Uroczystość, jak co roku była okazją do rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia statuetek "Oskar Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer Spółdzielca", "Prymus" oraz Złotego Laura Spółdzielczości za działalność społeczno-kulturalną oraz możliwością zaprezentowania się spółdzielni, zespołów spółdzielczych itd.
W okolicznościowym wystąpieniu Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej  Alfred Domagalski powiedział, że „współczesność potwierdza słuszność myśli i działań prezentowanych 200 lat temu przez Stanisława Staszica. Zgodnie z nimi, obok konkurencji, niezbędna jest współpraca, zbiorowy wysiłek, wzajemna pomoc i solidarność. Dotychczasowe priorytety, którymi są deregulacja, prywatyzacja, restrukturyzacja i dyscyplina finansowa zamienić należy na nowe wartości, którymi są zrównoważony wzrost, wyrównywanie szans i zmniejszanie nierówności społecznych. Wielką rolę w tym wielkim dziele zmiany strategii działania ludzkiego i budowania nowych relacji międzyludzkich może i powinna odgrywać wspólnota spółdzielcza”. Pan Prezes podkreslił, że: „Nauka moralna i etyczna jaka płynie ze spółdzielczego działania dociera do ludzkich umysłów znacznie skuteczniej niż najbardziej gorliwe przemówienia polityków .Na zakończenie swego wystąpienia życzył wszystkim spółdzielcom i ich rodzinom szczęścia, pomyślności i zadowolenia ze spółdzielczej aktywności”.
Na uwagę zasługuje też fakt, że spółdzielczość staje się tematem wielu prac licencjackich, magisterskich i  badań naukowych , co znajduje odzwierciedlenie w przyznawanych wyróżnieniach w Konkurse na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu organizowanym corocznie przez Krajową Radę Spółdzielczą. W 2016 roku na konkurs nadesłano 18 prac. Spośród zakwalifikowanych prac: 7 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 3 w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz 8 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. Podczas MDS uhonorowano  też laureatów tego konkursu.
Po  oficjalnych przemówieniach, wystąpieniach gości, odznaczeniach i wyróżnieniach, rozstrzygnięciach konkursów przyszedł czas na to, aby sami spółdzielcy mogli zabrać głos.  W tym miejscu Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Anna Bulka w imieniu Kapituły wręczyła  certyfikat nadania tytułu "Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej" Panu Alfredowi Domagalskiemu Prezesowi Krajowej Rady Spóldzielczej. Dziękując za wyróżnienie zaapelował do spółdzielni dorosłych: „wspierajcie młodych spółdzielców, bo oni na to zasługują”.