Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2016-09-19 21:34:20
Kurs został zorganizowany w dniach 10 - 16 sierpnia 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej             w Krakowie. Wśród wykładowców znaleźli się długoletni instruktorzy oraz członkowie Zarządu FRSU: Anna Bulka (Prezes FRSU), Zofia Węgrzyniak (Członek Zarządu FRSU), Bronisław Bieś (Członek Zarządu FRSU), Anna Mironiuk (instruktor FRSU). Wśród poruszanych tematów znalazły się: praktyczne informacje na temat działania spółdzielni uczniowskich w tym: BHP w działaniu spółdzielni  uczniowskiej, prowadzenie dokumentacji ksiegowej i samorządowej, planowanie pracy oraz informacje na temat zaawansowania prac i planowanym zakresie zmian w rozporządzeniu dotyczącym   sklepików szkolnych. Dzielono się informacjami i doświadczeniami  wspólnie inspirując się do podejmowania różnych działań w ramach spóldzielni uczniowskiej. Podczas kursu w trakcie debaty oksfordzkiej potwierdzono słuszność tezy, że „Spółdzielnia uczniowska to najlepsze przygotowanie młodzieży do dorosłego życia”.
Uczestnicy kurs mieli mozliwość spotkania się z przedstawicielami spółdzielczości wśród których znalazł sie: Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Janusz Paszkowski – Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Ewelina Jasińska przedstawiciel Banku BPS SA. Goście przekazali szereg bardzo interesujących informacji na temat historii i bieżącej sytuacji spółdzielczości w Polsce i na świecie. Podkreślali też wielką rolę opiekunów i instruktorów spółdzielczości uczniowskiej dla rozwoju i przyszłości spółdzielczości w Polsce dziękując im za pracę i zaangażowanie.
Uczestnikom kursu zapewniono wiele niespodzianek i atrakcji. Jedną z nich był udział w otwarciu 40-tych Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej na Rynku Głównym w Krakowie,  udział w Jubileuszowym Seminarium zorganizowanym z okazji XXV lecia Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. W wolnych chwilach kursanci mieli także okazję pospacerować po ulicach Krakowa. Wsród atrakcji turystycznych wszyscy  będą  na pewno wspominać zwiedzanie podziemi Rynku Głównego, a także rejs statkiem po Wiśle do Tyńca.