Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2016-09-25 10:58:26
W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób wśród nich znaleźli się załozyciele FRSU, przedstawiciele Rady i Zarządu, opiekunowie i instruktorzy spółdzielczości uczniowskiej, przedstawiciele spółdzielni dorosłych, dziennikarze prasy spółdzielczej. Po powitaniu zaproszonych gości odczytano list Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” oraz od sprawdzonych przyjaciół spółdzielni uczniowskich Państwa Goćwinów, zawierające miłe słowa i gratulacje z okazji 25 lecia FRSU. W kolejnym punkcie programu Anna Bulka – Prezes FRSU przedstawiła referat pn.: Spółdzielczość w XXI wieku –kondycja i wyzwania. Podkreśliła w nim, że dla rozwoju polskiej spółdzielczości bardzo ważna  jest edukacja menedżerów spółdzielczych, co podkreślają wszyscy Prezesi i przedstawiciele Rad Nadzorczych spółdzielni dorosłych. Liczą oni, że spółdzielczość uczniowska przygotuje dla „spółdzielczosci dorosłych” te kadry, że w młodych ludziach zaszczepi chęć budowania i rozwijania firm spółdzielczych w naszym kraju”. Prezentację multimedialną 25 lat Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zaprezentowali członkowie Zarządu FRSU Zofia Węgrzyniak i Bronisław Bieś. Przypomnieli w niej pierwsze inicjatywy podejmowane przez FRSU, wspomniano pierwszy skład Zarządu i Rady oraz obecne  działania. Kolejnym punktem seminarium była prezentacja wyników badań spółdzielni uczniowskich w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży” przedstawiona przez Joannę Brzozowską Wabik.

Na spotkaniu nie zabrakło też okolicznościowych przemówień i życzeń. Bardzo miłym akcentem były przekazane życzenia przez Spółdzielnię Uczniowską Karmelka i Prezesa Gminnej Spóldzielni „Samopomoc Chłopska” w Krośnie. Wszyscy życzyli Fundacji dalszego rozwoju i sukcesów w służbie spółdzielczosci uczniowskiej. Na wniosek FRSU zostały przyznane odznaczenia spółdzielcze. Na spotkaniu została wręczona odznaka „ Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”  dla dr Andrzeja Morasiewicza oraz odznaka honorowa „Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy” dla Jolanty Stańczyk opiekuna SU Plastuś z Choczni, Krzysztofa Mironiuka instruktora i działacza spółdzielczego z Jordanowa. Kapituła na wniosek Zarządu FRSU przyznała honorowy tytuł „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej” dla założycieli i fundatorów Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej: Mieczysława Kozłowskiego, Michała Zaremby, Wiesława Wójcika, długoletniego  instruktora  Wojewódzkiej Rady Spółdzielczosci Uczniowskiej w Katowicach, wiceprezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczosci Uczniowskiej Władysława Kołoczka. Ponadto tytuł otrzymali także osoby wspierajace rozwój spółdzielczosci uczniowskiej i  działalność  FRSU: Janusz Paszkowski – Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Jan Cichosz  - wieloletni działacz spółdzielczosci uczniowskiej z województwa świętokrzyskiego,  Józef Szajna – prezes Gminnej Spóldzielni „Samopomoc Chłopska” w Krośnie.

Po zakończeniu części oficjalnej była okazja do wspomnień i indywidualnych rozmów przy smacznym poczęstunku przygotowanym  przez Spółdzielnię Socjalną Równość z Krakowa.