Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2016-09-30 06:52:19
W uroczystym Walnym Zgromadzeniu Założycielskim uczestniczyło 10 członków założycieli, dwie opiekunki spółdzielni oraz zaproszeni goście. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad założono spółdzielnię, przyjęto jej statut i plan pracy oraz wybrano trzyosobowy Zarząd i trzyosobową Radę Nadzorczą. Walne Zgromadzenie przebiegło bardzo sprawnie i bez zakłóceń co wzbudziło uznanie w oczach obecnych gości. Widać było, że członkowie założyciele bardzo poważnie podeszli do swojej roli i dobrze przygotowali się do przeprowadzenia takiego zebrania.
 
Spółdzielnia uczniowska od samego początku aktywnie postanowiła włączać się we wszystkie inicjatywy szkoły. Pierwsze jej działanie włączenie się w „Noc naukowców”, która zaplanowana jest na 30 września br. Realizując „zasadę otwartych drzwi” członkowie założyciele spółdzielni zapraszają do swojego grona wszystkich uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 i mają nadzieję, że już wkrótce przyłączą się nowi członkowie.
 
Gratulujemy Spółdzielni Uczniowskiej "Horyzont" i życzymy sukcesów.