Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2016-12-17 09:27:58
Impreza zgromadziła ponad 80 uczestników z wielu  województw, a najliczniej z regionu Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Licznie przybyli zarówno opiekunowie jak i instruktorzy oraz  młodzi spółdzielcy, którzy przede wszystkim  reprezentowali zarządy spółdzielni uczniowskich.
         Obrady  uświetnili swoją obecnością m.in. Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz PASZKOWSKI, Przewodniczący  Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Jan CZESAK , Małopolski Wicekurator Oświaty  Halina CIMER, przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej  Marcin KWIECIEŃ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich Aleksander SKALBMIERSKI, redaktor naczelny  Kuriera Spółdzielczego Tadeusz KRASUSKI.
         Otwarcia posiedzenia Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w imieniu Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej dokonał Wiesław Wójcik – zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji witając przybyłych gości :instruktorów, opiekunów i młodych spółdzielców. Obrady prowadzili  przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskiej ZORZA z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  z Giebułtowa w  woj.małopolskim.
         W programie Sejmiku znalazło się miejsce na prezentacje działania Spółdzielni Uczniowskiej Vzór z Poznania i Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka z Lubartowa.  Krótki  referat  pt: „Doświadczenia spółdzielni uczniowskich w realizacji celów ruchu spółdzielczego”  wygłosiła Prezes Zarządu Fundacji, Anna BULKA.  Wspomniała w nim między innymi, że: spółdzielnie uczniowskie już z powodzeniem realizują wiele ze wskazanych 17 celów, które wyznaczył Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wszystkim spółdzielniom w ich działalności do 2030 r.  Np. Cel 8 wskazuje, by zapewnić młodym ludziom zatrudnienie i godną pracę. Spółdzielnie Uczniowskie wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu, ucząc młodych przedsiębiorczości, znajomości zasad ekonomii, prowadzenia operacji finansowych w  Szkolnych Kasach Oszczędności na razie w małej skali, w konkursach organizowanych wspólnie z bankami spółdzielczymi. To z pewnością ułatwi młodym spółdzielcom wybór kierunków dalszej nauki i studiów, a następnie uzyskanie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.
       Następnie  głos zabrał prezes ZLSP  Janusz PASZKOWSKI, który  w ciepłych słowach odniósł się do dorobku Fundacji i jej Zarządu, podziękował też nauczycielom – opiekunom spółdzielni uczniowskich za ich nieocenioną działalność.
        Halina CIMER w swoim wystąpieniu z uznaniem  podkreśliła potrzebę rozwijania  nawyków przedsiębiorczości wśród  młodzieży, czego znakomitym przykładem są SU.
       Uroczystym akcentem spotkania  stała się  dekoracja 11 zasłużonych, długoletnich nauczycieli – opiekunów spółdzielni uczniowskich  medalami Komisji Edukacji Narodowej, które  na wniosek Zarządu Fundacj Rozwoju Spółdzielczosci Uczniowskiej przyznał Minister Edukacji Narodowej, a aktu dekoracji dokonała Wicekurator Halina CIMER. Wśród odznaczonych znalazła się  też członkini Zarządu Fundacji  Zofia WĘGRZYNIAK.
     Z okazji XXV lecia Fundacji wręczono również  liczne odznaczenia spółdzielcze  oraz honorowe tytuły „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej” wraz z pamiątkowymi statuetkami. Tytuły te otrzymali: Jan CZESAK, Maria GRYCH, Tadeusz KRASUSKI, Maria KWIATEK , Aleksander SKALBMIERSKI, Krystyna SULIŃSKA  i Zofia SZCZESIAK.
         Na zakończenie  uroczystości, przewodniczący  Jury konkursów: Zofia WĘGRZYNIAK i Wiesław WÓJCIK  odczytali protokoły  rozstrzygające wyniki konkursów  i ogłosili zwycięzców.
         W konkursie na najlepszą SU w kraju w roku szkolnym 2015/2016 o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych  przyznano następujące miejsca:
I miejsce, puchar  i nagrodę rzeczową –Spółdzielni Uczniowskiej KARMELKA w Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie
II miejsce , puchar i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej KRAMIK  w Publicznym Gimnazjum w Drużbicach
 oraz dwa III miejsca: puchar i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej SEZAMIK w Szkole Podstawowej w Kojszówce oraz Spółdzielni Uczniowskiej  KAPSELEK i GROSIK w Zespole Szkół w Suchej Besk.
Przyznano ponadto 8 wyróżnień  oraz dyplomy uznania dla wszystkich opiekunów Spółdzielni Uczniowskich uczestniczących w Konkursie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano następujące  miejsca:
I miejsce, puchar i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej SZAROTKA w  Zespole Szkół  w Jordanowie
II miejsce, puchar i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej EKONOMIK w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 4 w Ostrołęce
oraz dwa III miejsca: puchar  i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu i  Spółdzielni Uczniowskiej ZORZA w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
             W konkursie ekologicznym w roku szkolnym 2015/2016  przyznano następujące miejsca:
I miejsce , statuetkę i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej SEZAMIK w Szkole Podstawowej w Kojszówce
II miejsce , statuetkę i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej ZORZA w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
III miejsce , statuetkę i nagrodę rzeczową – Spółdzielni Uczniowskiej BALBINKA w Szkole Podstawowej w Imielinie.
Ponadto przyznano 5 wyróżnień oraz dyplomy uznania dla wszystkich opiekunów Spółdzielni Uczniowskich uczestniczących w Konkursie. Na zakończenie Anna Bulka podziękowała  wszystkim za przybycie i poświęcony czas.
         Imprezie towarzyszyła też wystawa prac konkursowych, które zachwycały szczegółowymi opisami i starannością przygotowania. Dla oglądających były inspiracją do działania, a dla spółdzielni, które je przygotowały powodem do dumy. Po części oficjalnej był czas na wymianę doświadczeń ,nawiązywanie kontaktów podczas poczęstunku przygotowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Równość” z Krakowa.