Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2017-02-20 07:02:21
Władzami KRS są: 100-osobowe Zgromadzenie Ogólne KRS, Prezydium KRS z jego Przewodniczącym, Zarząd KRS z Prezesem Zarządu, Komisja Rewizyjna KRS. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego  wśród swego grona wybierają komisje problemowe dla omawiania sytuacji i głównych zagadnień zarówno poszczególnych branż jak i całego ruchu spółdzielczego.
Kongres zaszczycili obecnością przedstawiciele najwyższych władz państwowych- Prezydenta RP, Rzadu RP, Sejmu i Senatu oraz organizacji społecznych i gospodarczych w tym między innymi: Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Klarkowski – Doradca Marszałka Sejmu RP – Marka Kuchcińskiego, Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP – Kukiz 15, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Zbigniew Ajchler – Poseł na Sejm RP. Spółdzielczość Międzynarodową reprezentował Dirk Lehnhoff - prezydent Cooperatives Europe. Licznie stawiła się do relacjonaowania Kongresu Prasa, stacje telewizyjne, fotoreporterzy.
Pośród 600 delegatów na VI Kongresie Spółdzielczości  była obecna  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spóldzielczości Uczniowskiej Anna Bulka, która  została doceniona  i uhonorowana za wieloletnią działalność na niwie spółdzielczości uczniowskiej wysokim wyróżnieniem przez Krajową Radę Spółdzielczą otrzymując  honorowy tytuł Menadżer Spółdzielca 2016.
Na VI  Kongres  Spółdzielczości FRSU przygotowała dla delegatów  pakiet materiał informacyjnych o działalności Fundacji oraz problemach i osiągnięciach, a także codziennej działalności spółdzielni uczniowskich w kraju, co spotkało się z wyraźnym zainteresowaniem uczestników obrad.
Bez wątpienia wydarzeniem  Kongresu stało się wręczenie przez Prezesa FRSU Annę  Bulkę – statuetki i tytułu Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej , dla Krajowej Rady Spółdzielczej. Statuetkę odebrali Przezwodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski i Prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski.
Spółdzielczość uczniowska znalazła także miejsce w uchwale nr 12 VI  Kongresu Spółdzielczości,  gdziew w części IV punkt 7 jest mowa o kontynuowaniu wsparcia dla spółdzielczości uczniowskiej, która w sposób praktyczny propaguje idee spóldzielcze wśród młodziieży.
Więcej informacji na temat przebiegu Kongresu oraz treść podjętych uchwał zostało udostępnione na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej (www.krs.com.pl) oraz w  materiale opublikowanym w Tęczy Polskiej (w załączeniu).


KONGRES OTWORZONO ODŚPIEWANIEM  HYMNÓW- PAŃSTWOWEGO I SPÓŁDZIELCZEGODELEGACI NA VI KONGRESIE SPÓŁDZIELCZOŚCIINFORMACJĘ O NAGRODZONYCH PRZEZ KRS  PRZEDSTAWIA DR MARCIN KWIECIEŃPREZES FRSU  ANNA BULKA ODBIERA WYRÓZNIENIE  Z RĄK SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA KAZIMIERZA SMOLIŃSKIEGOWIELU UCZESTNIKÓW KONGRESU CHCIAŁO MIEĆ ZDJĘCIA Z TYCH WYDARZEŃDELEGATÓW KONGRESU POZDRAWIALI LICZNI GOSCIE W TYM, POSŁANKI I POSŁOWIEW KONGRESIE UCZESTYNICZYŁ  DIRK LEHNHOFF - PREZYDENT COOPERATIVES EUROPE ( W ŚRODKU)WYSTĄPIENIE PREZES FRSU PRZED WRĘCZENIEM DLA KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ TYTUŁU "PRZYJACIEL SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ"


Zapraszamy do oberzenia galerii zdjęć.