Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2017-05-09 06:57:06
W 2017roku FRSU organizuje dwa 3- dniowe kursy:
- Pierwszy kurs jest adresowany dla początkujących (rozpoczynających pracę) opiekunów Spółdzielni Uczniowskich i SKO (mających staż opiekuna nie dłuższy niż 2 lata). Odbędzie się w terminie od 9 do 11 lipca br. Kurs ma za zadanie wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej. Mając na uwadze to, że opiekun pełni bardzo ważną rolę i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowi kompedium tych zagadnień.
 
- Drugi kurs jest adresowany dla opiekunów, instruktorów Spółdzielni Uczniowskich i SKO. Odbędzie się on w terminie od 6 do 8 sierpnia br. Kurs ma za zadanie wzmocnienie kompetencji instruktorów i opiekunów oraz przekazanie informacji na temat bieżących uwarunkowań działania spółdzielni uczniowskich i SKO. Kurs będzie też dobrą okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania rekomendacji dla organów spółdzielczych w zakresie wyznaczenia kierunków działania Spółdzielni Uczniowskiej i stworzenia dla niej odpowiednich warunków pracy.
 
Zakres kursów będzie obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania Spółdzielni Uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji spółdzielni oraz edukacji społecznej i finansowej uczniów.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 15 maja do 25 czerwca 2017r. pocztą tradycyjną lub e-mail. Zgłoszeń należy dokonywać na właściwym formularzu (formularze do pobrania na stronie). Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - FRSU, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
Odpłatność za kurs dla opiekunów i instruktorów wynosi 150 złotych (Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł). Organizatorzy zapewniają dwa noclegi, całodzienne wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, etc.
Płatności za kurs należy dokonać na rachunek FRSU z dopiskiem: ”dofinansowanie kursu 2017” po otrzymaniu potwierdzenia sms-em lub e-mailem o zakwalifikowaniu się na kurs.
 
Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Krakowie istnieje możliwość zarezerwowania pokoi w SCSK OPTIMA w preferencyjnych cenach (ok. 15% taniej niż obowiązujaca cena doby hotelowej).