Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2017-06-07 09:16:01
Spotkanie rozpoczęła Anna Kotwica, Przewodnicząca  Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskiej od powitania zaproszonych gości oraz instruktorów ,opiekunów i członków świętokrzyskich spóldzielni uczniowskich . Należy podkreślić, że uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
   Jacek Staromłyński - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sławomir Witkowski - przewodniczący Rady Nadzorczej SPOŁEM PSS w Kielcach, Halina Kaczanowska - wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej SPOŁEM PSS w Kielcach, Janusz Paszkowski – Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy , Jadwiga Kotkowska  Członek Zarządu ZLSP, Anna Przynarowska-przedstawiciel Delegatury Regionalnej ZLSP w Kielcach oraz Anna Bulka Prezes FRSU . 
 Przedstawiono informację o osiągnięciach i problemach spółdzielni uczniowskich działających w województwie, których w 2016 roku działało 46  w różnych typach szkół. Ze złożonego sprawozdania wynika, że  łącznie  członkami  w/w spółdzielni jest 1165 uczniów.
Spółdzielnie uczniowskie prowadząc sklepiki, zbiórki surowców wtórnych i inne działania charytatywne i kulturalne osiągnęły w 2016 roku łączne obroty w wysokości 757 894 zł i wypracowały nadwyżkę bilansową w kwocie 107 909 zł. Wypracowane środki przeznaczane są m.in. na dofinansowanie wycieczek, zakup pomocy naukowych, nagród w konkursach i zawodach sportowych.
W kolejnym punkcie spotkania nastąpiło wręczenie  podziękowań dla wyróżniających się opiekunów i spółdzielni uczniowskich przygotowanych przez Świętokrzyską Radę Spółdzielni Uczniowskich i Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
Opiekunowie i instruktorzy zostali też docenieni przez spółdzielczość pracy. Z rąk Prezesa Janusza Paszkowskiego honorową odznakę Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy otrzymali: Urszula Pyk - dyr. ZSO nr 29 w Kielcach; Stanisław Tyburczy - emerytowany nauczyciel, długoletni działacz spółdzielczości ucznioeskiej z Tumlina, Renata Konwiak - opiekun SU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowej i Justyna Pyka - opiekun SU w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włoszczowej.
Podczas spotkania był też czas na prezentację działań wybranych spółdzielni uczniowskich, które w tym roku miały bardzo różnorodną formę i oprawę. Były  np. filmy, teledyski  i prezentacje przedstawione przez  SU „Pszczółka Maja” w Tarłowie, SU „Pokemon”  działającą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowej, SU „Jutrzenka” w Zespole Szkół w  Tumlinie. Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Dziupla” z  ZSO nr 29 w Kielcach  zaprosili do odśpiewania hymnu spółdzielczego,  który jest utworem bardzo trudnym, ale przy wsparciu wokalnym członków spóldzielni został bardzo ładnie wykonany .
 Goście i członkowie spółdzielni uczniowskich,ktorzy przybyli na spotkanie  otrzymali pamiątkowe upominki.
Spotkanie zakończyła wymiana informacji na temat bieżących wydarzeń spółdzielczych. Młodzi spółdzielcy mieli okazję zadawać pytania przedstawicielom spółdzielczości dorosłych i wymieniać doświadczenia. Spotkanie zorganizowała ŚRSU przy wsparciu pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej, Delegatury Regionalnej ZLSP w Kielcach i PSS „Społem” w Kielcach.

Zapraszamy do oglądnięcia galerii zdjęć.