Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2017-08-06 08:58:35
Kurs miał za zadanie wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Mając na uwadze to, że opiekun pełni bardzo ważną rolę i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowił kompendium tych zagadnień. Wykładowcami byli doświadczeni instruktorzy: Anna Mironiuk, Zofia Węgrzyniak, Bronisław Bieś oraz przedstawiciele spółdzielczości Anna Bulka, Anita Strzebońska.
Na kursie przedstawiono słuchaczom m.in. historię spółdzielczości na świecie i w Polsce, wartości, jakimi kieruje się spółdzielczość i symbole spółdzielczości. Słuchacze poznali strukturę organizacyjną spółdzielczości z Krajową Radą Spółdzielczą, jako naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. W ramach prezentacji zagadnień spółdzielczych została przybliżona historia spółdzielczości uczniowskiej, działalność Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej  i Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Podczas szkolenia omówiono nową formułę konkursów organizowanych dla spółdzielni uczniowskich przez FRSU i inne zagadnienia, które przydadzą się w bieżącej działalności spółdzielni uczniowskiej w tym organizację spółdzielni uczniowskiej w szkole, niezbędną dokumentację samorządową, zagadnienia bhp oraz zasady księgowości.
Słuchacze kursu odbyli również cały szereg praktycznych ćwiczeń z przygotowywania i prowadzenia dokumentacji oraz księgowości spółdzielni uczniowskiej. Dyskutowali również na temat zagadnień, dla których powinny pojawić się odpowiednie regulacje prawne, aby spółdzielnie uczniowskie mogły działać i rozwijać się w szkołach.
Kursanci zostali poinformowani o zasadach prowadzenia SKO w szkole oraz działaniach Krakowskiego Banku Spółdzielczego w tym również w zakresie wspierania działalności kulturalnej, spółdzielczości uczniowskiej, rozwoju przedsiębiorczości i promowania zasad spółdzielczych wśród swoich klientów.
Pani Ewelina Jasińska z Banku Polskiej Spółdzielczości SA omówiła zasady działania programu Banków Spółdzielczych z grupy BPS TalentowiSKO, który ma na celu rozwijanie działania Szkolnych Kas Oszczędności i zaprosiła do uczestnictwa w kolejnych edycjach. Kolejną ciekawą informacją przygotowana dla opiekunów spółdzielni uczniowskich była prezentacja działalności prezentacja Anny Litwiniuk z Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych, która przybliżyła działanie TISE, które świadczy usługi finansowe sprzyjające rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspiera za pomocą pożyczek rozwój mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
Uczestnicy kursu mieli także chwile relaksu m.in. mieli możliwość poznania  krakowskiego Kazimierza tj. dzielnicy Krakowa, która cennymi zabytkami i bogatą ofertą turystyczną przyciąga coraz więcej turystów, podczas krótkiego spaceru z przewodnikiem.