Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2017-08-23 07:01:47
Kurs adresowany  był do starszych stażem opiekunów i instruktorów spółdzielni uczniowskich oraz SKO. Miał on za zadanie przekazanie informacji na temat bieżących uwarunkowań działania spółdzielni uczniowskich i SKO oraz wzmocnienie kompetencji instruktorów i opiekunów. Zakres kursu obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji spółdzielni oraz edukacji społecznej i finansowej uczniów.  Kurs był również okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania rekomendacji w zakresie wyznaczenia kierunków działania spółdzielni uczniowskich i stworzenia dla nich odpowiednich warunków pracy.
     Wykładowcami byli instruktorzy: Anna Mironiuk, Zofia Węgrzyniak, Bronisław Bieś oraz przedstawiciele spółdzielczości: Anna Bulka, Anita Strzebońska.
W ramach kursu została dokonana prezentacja zagadnień spółdzielczych ,w tym historii, zasad i wartości oraz działalności Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej  oraz Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Omówiono także nową formułę konkursów organizowanych dla spółdzielni uczniowskich przez FRSU oraz tematy, które będą pomocne w bieżącej działalności spółdzielni uczniowskiej; niezbędną dokumentację samorządową, zagadnienia bhp oraz zasady księgowości.
Słuchacze kursu dyskutowali na temat zagadnień, dla których powinny pojawić się odpowiednie regulacje prawne, aby spółdzielnie uczniowskie mogły działać i rozwijać się w szkołach. Zebrane wnioski zostaną przekazane przez Fundację do władz spółdzielczych i państwowych z prośbą o uwzględnienie spółdzielni uczniowskich i ich działalności  w przepisach prawnych.

Ważnym punktem programu kursu były spotkania z praktykami i przedstawicielami Spółdzielczości, podczas których słuchacze mogli zadać pytania i poznać zagadnienia finansowe i spółdzielcze od tzw. „kuchni”. Jest to niezwykle ważne dla instruktorów i opiekunów, którzy w swojej codziennej pracy musza rozwiązywać różne problemy.

Uczestnicy kursu mieli okazję spotkać się z Panem Zdzisławem Zatorskim – przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, który opowiedział o działaniach ZLSP  zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.

Pani Patrycja Dobranowska poinformowała uczestników kursu o zasadach prowadzenia SKO w szkole, a Pan Mariusz Kumorek ,naczelnik z KBS przedstawił działania Krakowskiego Banku Spółdzielczego ,w tym również w zakresie wspierania działalności kulturalnej, rozwoju przedsiębiorczości i promowania zasad spółdzielczych wśród swoich klientów.

Pani Anna Bulka omówiła zasady działania programu Banków Spółdzielczych z grupy BPS TalentowiSKO, który ma na celu rozwijanie działania Szkolnych Kas Oszczędności.

Ważną informacją dla opiekunów spółdzielni uczniowskich była prezentacja Anny Litwiniuk z Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych, która ukazała działanie TISE,  świadczące usługi finansowe sprzyjające rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspierające za pomocą pożyczek rozwój mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Uczestnicy kursu mieli także chwile relaksu, w ramach, którego m.in. podczas krótkiego spaceru z przewodnikiem poznali uroki krakowskiego Kazimierza.

Galeria zdjęć