Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2017-12-15 20:57:03
W Sejmiku, który był prowadzony przez członków   Spółdzielni Uczniowskiej Rockefeller -  Wiktorię Przewoźniak i Damiana Zająca  oraz Prezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczosci Uczniowskiej Annę Bulkę uczestniczyło blisko 100 osób.
Obrady  uświetnili swoją obecnością m.in. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy JANKOWSKI, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz PASZKOWSKI, Wiceprezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz SZAJTA,  Przewodniczący  Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Zdzisław ZATORSKI , przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej  Marcin KWIECIEŃ,  redaktor naczelny  Kuriera Spółdzielczego Tadeusz KRASUSKI, redaktor naczelny Społemowca  Warszawskiego  DARIUSZ GIERYCZ , Prezes Banku Spółdzielczego w Jordanowie - Agnieszka Mroszczak,  przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Będzinie.  Do uczestników Sejmiku  został przesłany list od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej (w załączeniu), który spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Na wstępie zabrali głos goście Sejmiku: Przewodniczacy Jerzy Jankowski i Prezes Janusz Paszkowski, którzy w swych wystąpieniach podkreślali znaczenie spółdzielni uczniowskiej dla przyszłości ruchu spółdzielczego w Polsce. Redaktor Dariusz Grerycz pochwalił się inicjatywami PSS Społem w powoływaniu nowych spółdzielni uczniowskich i przekazał zbiór artykułow na ten temat zamieszczonych w Społemowcu Warszawskim. Ostatnim z zabierających głos gości był wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Lubartowa Sławomir Zdunek, który nakreślił problemy z jakimi spotykają się spółdzielnie uczniowskie w szkołach. W kolejnym punkcie programu Anna Bulka  przekazała informacje na temat realizacji działań podejmowanych przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej,  Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Krakowski Bank Spółdzielczy i inne instytucje w  zakresie promocji i wspierania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w 2017 r.
Następnie wręczono odznaczenia spółdzielcze dla Banku Spółdzielczego w Będzinie, Spółdzielni Uczniowskiej WYRWIGROSZ z Lublińca oraz osobom działającym na rzecz spółdzielczości uczniowskiej, tj: Wojciechowi Pakule, Zbigniewowi  Byszewskiemu i Beacie  Danielczyk. Kolejno nastąpiło nadanie tytułu Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej Bankowi Spółdzielczemu w Jordanowie i ogłoszenie wyników Konkursu „ODKRYWAMY SPÓŁDZIELNIE”, który został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz świętowania Dekady Spółdzielczej przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie. Komisja przyznała nagrodę główną (aparat fotograficzny) Rafałowi Drobnemu za pracę – Moja przygoda w Spółdzielni Uczniowskiej „Konaruś” w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu oraz dwa wyróżnienia :dla pani Anny Mironiuk za pracę Bank Spółdzielczy w Jordanowie blisko klientów i społeczności lokalnej  i dla Katarzyny Bizoń za pracę  Spółdzielnia Uczniowska przy ZKZiU w Andrychowie. Nagrody w Konkursie wręczył Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej Zdzisławem Zatorskim.
Podczas Sejmiku swoją działalność zaprezentowała Spółdzielnia Uczniowska Karmelka z Lubartowa, Spółdzielnia Uczniowska Ekonomik z Ostrołęki i Spółdzielnia Uczniowska „Kramik” z Drużbic.
Zainspirowani wystąpieniami gości,  prezentacjami i dyskusją uczestnicy Sejmiku podjęli uchwałę (w załączeniu) zobowiązującą Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej do podjęcia działań w celu uzyskania uregulowań prawnych dla spółdzielni uczniowskich.
Przewodnicząca Jury Konkursu na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską Zofia WĘGRZYNIAK odczytała protokół  i ogłosiła zwycięzców. Poinformowała, że  do szczebla finałowego  zakwalifikowało się 15 spółdzielni uczniowskich  z  6  następujących województw: lubelskiego (1), łódzkiego(2),małopolskiego(6), mazowieckiego(1) , śląskiego(4), wielkopolskiego (1).
W Konkursie na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w kraju w roku szkolnym 2016/2017 w kategorii Spółdzielni Uczniowskich działających powyżej 3 lat uzyskały: I miejsce – SU „Karmelka” w Gimnazjum Nr 2 im. Henryka  Sienkiewicza  w Lubartowie; II miejsce  równorzędnie: SU „Szarotka” w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, SU „Kramik” w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza Drużbice z siedzibą w Rasach-łódzkie. W tej kategorii komisja przyznała  też dyplomy z wyróżnieniem dla: SU „Ekonomik” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce-mazowieckie, SU „Grosik i Kapselek” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Suchej Beskidzkiej – małopolskie, SU „U Pasika” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku – śląskie.
W kategorii  Spółdzielni Uczniowskich działających poniżej 3 lat: I miejsce- otrzymała SU VZÓR w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu. Pozostali uczestnicy finału Konkursu oraz wszyscy  opiekunowie SU otrzymali dyplomy.
Na zakończenie Sejmiku Spółdzielnia Uczniowska „Plastuś” z Choczni  wraz z grupą teatralną „Bez maski” przygotowała ciekawe przedstawienie.  Sejmik był  też okazją do wymiany doświadczeń i  nawiązywania  nowych kontaktów podczas poczęstunku przygotowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Równość”z Krakowa.