Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2018-05-31 08:07:15
Pierwszy kurs jest adresowany dla początkujących (rozpoczynających pracę) opiekunów Spółdzielni Uczniowskich i SKO (mających staż opiekuna nie dłuższy niż 2 lata). Odbędzie się w terminie od 18 do 20 lipca br. Kurs ma za zadanie wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej. Mając na uwadze to, że opiekun pełni bardzo ważną rolę i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowi kompendium tych zagadnień.
 Drugi kurs jest adresowany do opiekunów, instruktorów Spółdzielni Uczniowskich i SKO. Odbędzie się on w terminie od 25 do 27 lipca br. Kurs ma za zadanie wzmocnienie kompetencji instruktorów i opiekunów oraz przekazanie informacji na temat bieżących uwarunkowań działania spółdzielni uczniowskich i SKO. Kurs będzie też dobrą okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania rekomendacji dla organów spółdzielczych w zakresie wyznaczenia kierunków działania Spółdzielni Uczniowskiej i stworzenia dla niej odpowiednich warunków pracy.
Zakres kursów będzie obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania Spółdzielni Uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji spółdzielni oraz edukacji społecznej i finansowej uczniów.
Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie do 27 czerwca 2018r. pocztą tradycyjną lub e-mail. Zgłoszeń należy dokonywać na właściwym formularzu (formularze do pobrania na stronie). Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, zgodnie z ustawą ochrony danych osobowych, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
 Ilość miejsc  na kurs ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
Odpłatność za kurs dla opiekunów i instruktorów wynosi 250 złotych (Całkowity koszt kursu wynosi 600 zł). Organizatorzy zapewniają dwa noclegi, całodzienne wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, etc.
Płatności za kurs należy dokonać na rachunek FRSU w KBS nr:88 8591 0007 0020 0041 9150 0003 z dopiskiem: ”dofinansowanie kursu 2018” po otrzymaniu potwierdzenia sms-em lub e-mailem o zakwalifikowaniu się na kurs.
Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Krakowie istnieje możliwość zarezerwowania pokoi w SCSK OPTIMA w preferencyjnych cenach (ok. 15% taniej niż obowiązująca cena doby hotelowej).