Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2018-07-03 10:10:38
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, dr Jerzy Jankowski przekazał w marcu br. w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (załącznik nr 1). Zwraca się  w nim do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wsparcie  wieloletnich starań środowiska spółdzielni uczniowskich dla uregulowania ich problematyki na poziomie ustawowym. W piśmie podkreślono, że spółdzielczość uczniowska ma ponad 100-letnie, chlubne tradycje w Polsce, a współczesne SU działając nowocześnie, doskonale wpisują się w cele i kierunki rozwoju naszego kraju. W zakresie krzewienia wiedzy i praktyki przedsiębiorczości, cele szkoły i spółdzielni uczniowskich są tożsame. Jednocześnie przedłożono Panu Premierowi projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich, który - jak się stwierdza, może stanowić początek dla prac legislacyjnych.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, widząc osiągnięcia spółdzielni uczniowskich dla kształtowania młodzieży w duchu innowacji i przedsiębiorczości, postanowiło zaakcentować rolę tych spółdzielni w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ministerstwo prowadzi debatę nad aktualizacją programu, do której zaproszono także Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
Parlamentarzyści w interpelacjach poselskich do władz państwowych, zgłaszają konieczność określenia wymogów podatku VAT od działalności spółdzielni uczniowskich, korzystania przez nie z NIP szkoły oraz szerszych warunków działania tych spółdzielni. Odpowiedzi na Interpelację parlamentarzystów udzieliło Ministerstwo Finansów, wskazując jednak na różne aspekty tego problemu w obecnym stanie prawnym. Sprawę ułatwiłoby kompleksowe uregulowanie kwestii prawnych związanych z działalnością spółdzielni uczniowskich.
Pragniemy poinformować, że w dyskusji na powyższe tematy, aktywny jest udział Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Fundacja opracowała i przekazała Kierownictwu Krajowej Rady Spółdzielczej obszerną informację na temat działania spółdzielni uczniowskich. Przedstawiono w niej wybrane problemy – funkcjonowania spółdzielni uczniowskich, zarówno  hamujące ich działalność, zwłaszcza na tle problemów z VAT i NIP, jak też budzące nadzieje w postaci życzliwego zainteresowania spółdzielczością uczniowską przez część administracji państwowej i inicjatywy powstawania nowych spółdzielni.
Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej wzięła też udział w konsultacji  projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej m.in. kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły policealnej. W kwietniu br. FRSU przesłała do wiceministra MEN Pana Macieja Kopcia propozycje i uwagi do powyższego projektu. Szczegółowo odniesiono się do interesujących spółdzielnie rozdziałów programowych "Podstawy przedsiębiorczości" oraz "Etyka" w kontaktach biznesowych. Zwrócono uwagę, iż nauka przedsiębiorczości w szkole wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej. Równie ważny jest kontakt z praktyką, w czym do wykorzystania jest potencjał umiejętności i doświadczeń spółdzielni uczniowskich. Są one swego rodzaju laboratorium, gdzie pod okiem opiekuna  młodzież może sprawdzić się w działaniu. FRSU proponuje, by w treści nowelizowanego rozporządzenia MEN o podstawie programowej, w części dotyczącej przedsiębiorczości umieścić także spółdzielnie uczniowskie, obok wpisanych już spółdzielni pracy i socjalnych. Jednocześnie FRSU zgłasza wątpliwość, czy ambitny w założeniach MEN przedmiot  "Podstawy przedsiębiorczości" da się w szkole skutecznie realizować, przy dotkliwym braku nauczycieli przygotowanych do prowadzenia tych zajęć, a także wobec planowanej, niewielkiej liczbie godzin na ten przedmiot.
W  majowym magazynie wydawanym Krajową Radę Spółdzielczą Tęcza Polska zamieszczono obszerny materiał na temat spółdzielczości uczniowskiej (załącznik nr 2). Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami). 

Tadeusz Krasuski                            
Członek Rady FRSU