Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2018-09-04 18:21:12
W dniu 1 czerwca 2018r. odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom konkursów dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych działających pod patronatem Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Do III Edycji Konkursu plastycznego dla Dzieci – członków Szkolnych Kas oszczędnościowych o tematyce „Pomaganie przez oszczędzanie -  czyli, w jaki sposób Twoje oszczędności mogą pomóc innym?” zgłoszono aż 540 prac konkursowych wykonanych przez dzieci oraz młodzież szkolną z ponad 40 Szkół, w których funkcjonują Szkolne Kasy Oszczędnościowe pod patronatem Krakowskiego Banku Spółdzielczego. W III Edycji Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych wzięło udział 20 Opiekunów.
W Gali udział wzięli Przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Laureaci Konkursu Plastycznego dla Dzieci wraz z Rodzicami, Laureaci Konkursu dla Opiekunów SKO w Szkołach oraz Opiekunowie Szkolnych Kas Oszczędnościowych.
Po omówieniu idei i zasad działania Szkolnych Kas Oszczędnościowych oraz współpracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze Szkołami, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pan Jerzy Skrobot oraz Wiceprezes Zarządu  Krakowskiego Banku Spółdzielczego przekazali podziękowania dla Dyrektorów Szkół, Opiekunów SKO oraz Dzieci – członków SKO – za zaangażowanie na rzecz promowania idei systematycznego oszczędzania i wspieranie edukacji finansowej wśród młodego pokolenia. Mówiono także o idei spółdzielni uczniowskich, problemach z jakimi się spotykają oraz możliwości prowadzenia działalności SKO w ich ramach. Następnie wręczono nagrody dla Laureatów konkursów: dla Dzieci i Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych. W Konkursie plastycznym dla Dzieci przyznano 4 nagrody główne oraz 10 wyróżnień. W Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych wyłonionych zostało 5 Laureatów. Konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem wśród uczniów i opiekunów.
W dniu 11 czerwca 2018 roku w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach Programu TalentowiSKO. W uroczystości wzięło udział ponad 120 gości, w tym laureaci pierwszych miejsc etapu regionalnego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.  Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO i przedstawiciele Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci instytucji, które wspierają Program TalentowiSKO: Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Gospodarzem spotkania był Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.
Prezes Zdzisław Kupczyk serdecznie powitał wszystkich zebranych i przypomniał, że celem konkursu jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Przy pełnej sali, w miłej atmosferze zostały wręczone  nagrody zwycięzcom krajowego etapu konkursów w Programie TalentowiSKO. Prezes Banku podkreślił bardzo duży udział przy ocenianiu prac konkursowych jaki włożyli przedstawiciele z Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Po uroczystej Gali zostali zaproszeni do Teatru Syrena w Warszawie na warsztaty.
Program TalentowiSKO powstał w 2013 r. Rozwija ideę Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych przez Banki Spółdzielcze. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw. Co roku w ramach Programu najmłodsi mierzą się w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, podczas którego m.in. wystawiają przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzają swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści i uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych rywalizują w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mają za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes.
Do tegorocznych zmagań konkursowych stanęło blisko 30 000 uczniów. We wrześniu ruszy kolejna, szósta już edycja Programu. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.talentowisko.pl  i zapoznania się z filmem o programie.

Galeria zdjęć