Jesteś tutaj: Szkolne Kasy Oszczędności > Spotkania / Szkolenia
Opublikowano: 2018-09-04 18:24:15
Spółdzielnia Uczniowska w relacjach z placówką oświatowo-wychowawczą wspiera jej działania dydaktyczno-wychowawcze. Spółdzielczość uczniowska ucząc i wychowując do spółdzielczości tysiące młodych ludzi w sposób naturalny pozostaje pod opieką spółdzielczości dorosłych, która posiadając odpowiednie struktury organizacyjne czuwa, aby zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju. W tym zakresie niezbędna jest współpraca Krajowej Rady Spółdzielczej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Ministerstwem Finansów, oraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w ramach ekonomii społecznej chce wspierać spółdzielnie uczniowskie.
       Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej na miarę swoich możliwości deklaruje wsparcie wszelkich działań Krajowej Rady Spółdzielczej rozwijających młodzieżowy ruch spółdzielczy. Elementem tego wsparcia są m.in. szkolenia.  Wakacyjny kurs w Krakowie adresowany był do starszych stażem opiekunów i instruktorów spółdzielni uczniowskich oraz SKO. Kurs miał za zadanie poszerzenie ich kompetencji m.in. w zakresie opracowywania strategii rozwoju, która stanowi fundamentalny element systemu zarządzania każdą organizacją, oraz przekazanie aktualnych informacji na temat uwarunkowań działania spółdzielczości, spółdzielni uczniowskich i SKO.    
Wykładowcami byli instruktorzy: Anna Mironiuk, Zofia Węgrzyniak, Anita Strzebońska Anna Bulka oraz Bronisław Bieś.
      Zakres kursu obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, przestrzegania przepisów bhp, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji spółdzielni. Kurs był również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie wyznaczania kierunków działania spółdzielni uczniowskich i tworzenia dla nich odpowiednich warunków pracy. 
Pani Anita Strzebońska przeprowadziła z słuchaczami szczegółową analizę dotyczącą spółdzielni uczniowskich i ich problemów, zgromadzony materiał posłuży do wypracowania założeń strategii spółdzielczości uczniowskiej. Organizację SU w szkole oraz problemy z tym związane a także przykłady dobrych działań spółdzielni uczniowskich omówiła pani Zofia Węgrzyniak. Pani Anna Bulka - Prezes Zarządu FRSU i Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej  zapoznała słuchaczy ze strukturą organizacyjną spółdzielczości w Polsce oraz funkcją jaką pełni Krajowa Rada Spółdzielcza, jako naczelny organ samorządu spółdzielczego w Polsce.
       Sytuację w światowym ruchu spółdzielczym oraz działalność Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy omówił pan Janusz Paszkowski prezes ZLSP. W ramach prezentacji zagadnień spółdzielczych została przypomniana działalność Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej  i Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Omówiono nową formułę konkursów organizowanych dla spółdzielni uczniowskich przez FRSU i inne zagadnienia, które przydadzą się w bieżącej działalności spółdzielni uczniowskiej, niezbędną dokumentację samorządową, zagadnienia bhp oraz zasady księgowości.
       Pani Patrycja Dobranowska poinformowała uczestników kursu o zasadach prowadzenia SKO w szkole oraz przedstawiła działania Krakowskiego Banku Spółdzielczego w tym również w zakresie wspierania działalności kulturalnej, rozwoju przedsiębiorczości i promowania zasad spółdzielczych wśród klientów.
           Pani Ewelina Jasińska z Banku Polskiej Spółdzielczości SA omówiła zasady działania programu Banków Spółdzielczych z grupy BPS TalentowiSKO, który ma na celu rozwijanie działania Szkolnych Kas Oszczędności i zaprosiła do uczestnictwa w kolejnych edycjach.
          Słuchaczom przedstawiono szereg publikacji na temat spółdzielczości uczniowskiej w magazynie KRS – TĘCZA POLSKA. W podsumowaniu /w formie ankiet ewaluacyjnych/ słuchacze wyrażali zadowolenie z organizacji i przebiegu kursu. Wskazywali również na potrzebę szybszej informacji o kursie wnioskowali o szkolenia  kilkudniowe i dodatkowo organizację szkoleń  e-learningowych. Uwagę jednego z uczestników „Dziękuję za miłą atmosferę i możliwość bezpośredniego kontaktu z wieloma wspaniałymi ludźmi” dopisujemy do pozytywnego podsumowania kursu.