Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2018-12-02 10:51:22
Sejmik otworzył Zdzisław Zatorski - Przewodniczący Rady Fundacji a następnie przekazał prowadzenie spotkania Malwinie Śwircz ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz uczniom Magdalenie Chorąży, Karolinie Sutor i Krzysztofowi Lichota - przedstawicielom Spółdzielni Uczniowskiej „Szarotka” z Jordanowa. W obradach wzięli udział m.in:
dr Mieczysław Grodzki - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, Janusz Szajta - Wiceprezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, Tadeusz Krasuski - Prezydent Fundacji Kuriera Spółdzielczego z Warszawy, Piotr Huzior - Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo Małopolskie, Tomasz Tuteja - Wiceprezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Dariusz Gierycz - Redaktor Naczelny „Społemowca Warszawskiego”. Do uczestników spotkania zostały skierowane listy od Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Antoniego Szymańskiego - Senatora RP, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez uczestników sejmiku. (Listy w załączeniu). Sejmik rozpoczął się od przypomnienia historii odzyskania przed 100 laty niepodległości Polski i refleksji nad jej odbudową, oraz rolą, jaką w tej odbudowie pełniła spółdzielczość. Prezentację pt.: „Wkład spółdzielczości w budowanie niepodległej Polski” przedstawił Bronisław Bieś - Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. W prezentacji przypomniał i podkreślił nie tylko działania Spółdzielczości dorosłych w tamtym czasie, ale również masowe powstawanie i rozwój spółdzielni uczniowskich. Spółdzielczość odegrała wtedy bardzo ważną rolę w rozwoju naszej ojczyzny zwłaszcza na etapie tworzenia struktur państwa i gospodarki po odzyskaniu niepodległości. Na zakończenie prelegent zaprosił wszystkich do odwiedzenia Muzeum Spółdzielczości w Warszawie przy ul. Jasnej 1, ponieważ tam, można zobaczyć świadectwa historii ruchu spółdzielczego i wiele dowiedzieć się na ten temat. Kolejnym punktem programu sejmiku było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Odznaczenia „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” otrzymali opiekunowie spółdzielni uczniowskich: Katarzyna Duda, Joanna Lupa, Jacek Malinowski, Dorota Marzec, Ewelina Zbrońska-Langer. Dr Ryszard Nowak - Prezes Krajowego Ruch Spółdzielców wręczył Annie Bulce -Prezesowi Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej medal „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców”. Honorowy tytuł „Przyjaciela Spółdzielczości Uczniowskiej” nadano Stanisławie Dvořák. Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w porozumieniu z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym za promocję idei spółdzielczych, przygotowywanie kadr spółdzielczych, uczenia właściwego gospodarowania pieniędzmi oraz budzenie aktywności wśród członków spółdzielni uczniowskich w 2018r. wyróżnił Dyplomem i Medalem 150-lecia Banków Spółdzielczych: Spółdzielnię Uczniowską „Szarotka” z Jordanowa, Wojewódzką Radę Spółdzielni Uczniowskich z Katowic i Powiatową Radę Spółdzielni Uczniowskich z Wadowic. Za opiekę nad spółdzielniami uczniowskimi i wsparcie podziękowano Krajowej Radzie Spółdzielczej, Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu i Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni Pracy wręczając przedstawicielom tych instytucji dyplomy i … symboliczne dzwonki. Wszyscy goście składali podziękowania dla członków spółdzielni za ich pracę, a szczególne słowa uznania kierowali pod adresem opiekunów.
W swoim wystąpieniu dr Mieczysław Grodzki - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej zwrócił uwagę na /niestety/ małe zrozumienie dla rozwijania idei spółdzielczych w obecnym czasie, że Spółdzielczości należy uczyć również urzędników, polityków i wszystkich, którzy mają wpływ na to, aby znaleźć odpowiednie uregulowania prawne dla działalności spółdzielni uczniowskich. Podziękował za dotychczasową działalność, za obecność spółdzielni uczniowskich mimo różnych trudności i przeciwieństw oraz za osiągane przez nie wyniki. Słowa podziękowania skierował nie tylko do członków spółdzielni, ale również do opiekunów i instruktorów. Zaapelował, o zgłaszanie wszystkich tematów, które powinny znaleźć rozstrzygniecie oraz uregulowanie prawne i zadeklarował aktywność Krajowej Rady Spółdzielczej w poszukiwaniu rozwiązań. Irena Borowiecka podziękowała w imieniu odznaczonych i podzieliła się swoimi refleksjami z pracy instruktora w terenie. Maria Jeziorowska opowiedziała o działalności Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Katowicach, która powstała w 1958 r. W imieniu młodych spółdzielców głos zabrał Krzysztof Lichota, ze Spółdzielni Uczniowskiej „Szarotka”, który powiedział, że młodzi ludzie lubią współpracować w grupie i dzięki spółdzielni uczniowskiej mogą realizować swoje pasje i poznać swoje wady i zalety. W kolejnym punkcie programu Anna Bulka poinformowała, co Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja, spółdzielczość dorosłych i inne gremia robią w zakresie problemów zgłaszanych przez środowisko spółdzielni uczniowskich i jak wygląda realizacja uchwały Sejmiku z 2017 roku. Na zakończenie zaapelowała, aby członkowie, opiekunowie i instruktorzy zgłaszali do FRSU tematy, które powinny znaleźć interpretacje i uregulowania prawne w zakresie działania spółdzielni uczniowskich. Następnie Anita Strzebońska w imieniu Komisji Konkursowej dokonała ogłoszenia wyników Konkursu: „Na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju w roku szkolnym 2017/2018 o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”. Zwycięzcami zostali:
w Kategorii początkujących spółdzielni uczniowskich
I miejsce – Spółdzielnia Uczniowska „Vzór” z Poznania
II miejsce – Spółdzielnia Uczniowska „Kuźnia Przedsiębiorców” z Sianowa
w Kategorii zaawansowanych spółdzielni uczniowskich
I miejsce – Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” z Jordanowa
II miejsce – Spółdzielnia Uczniowska  „Kramik” z Drużbic
III miejsce – Spółdzielnia Uczniowska Przy Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Andrychowie
Wyróżnienia w Konkursie otrzymały: Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik” z Ostrołęki i Spółdzielnia Uczniowska „Łakomczuch” z Sosnowca.
Na Sejmiku zaprezentowały swoją działalność 3 spółdzielnie uczniowskie: Spółdzielnia Uczniowska „Kuźnia Przedsiębiorców” z Sianowa, Spółdzielnia Uczniowska Przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie i Spółdzielnia Uczniowska „Łakomczuch” z Sosnowca.
Na zakończenie podziękowano wszystkim entuzjastom, przyjaciołom spółdzielni uczniowskich i sponsorom za wszelakie wsparcie, również, w postaci przekazanego na rzecz FRSU 1%. Członkom spółdzielni uczniowskich, opiekunom, dyrektorom i wszystkim działaczom złożono życzenia samych sukcesów, satysfakcji z prowadzonej działalności i rewelacyjnych wyników na każdej płaszczyźnie życia. Sejmik był też okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów. Poczęstunek dla uczestników Sejmiku przygotowała Firma „Gościniec” z Krakowa. Do zobaczenia na kolejnym Sejmiku lub innej imprezie FRSU!