Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2019-02-12 22:40:54

Odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie FRSU realizując zadania Statutowe organizuje szkolenie, które ma za zadanie nabycie/wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Mając na uwadze to, że opiekun pełni bardzo ważną rolę  i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowi kompedium tych zagadnień. Zakres szkolenia będzie obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji.

 

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

- informacje o tradycjach  i  kondycji spółdzielczości, w tym uczniowskiej, w Polsce i na świecie,

- zasady działania spółdzielni uczniowskiej (organy, członkowie,  formalne podstawy), 

-zakładanie spółdzielni uczniowskiej krok po kroku (począwszy od diagnozy potrzeb społeczności szkolnej/ oczekiwań/predyspozycji uczniów), pisanie statutu, przebieg walnego zgromadzenia,

- praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia spółdzielni uczniowskiej: organizacja pracy, prowadzenie dokumentacji samorządowej,

- podstawy księgowości i zasady prowadzenia ewidencji spółdzielni uczniowskich,

- ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego, sprawozdanie roczne,

- księgowanie przykładowych operacji  związanych z założeniem i  działaniem spółdzielni.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2019 r.  pocztą  tradycyjną lub e-mail. Zgłoszeń należy dokonywać na właściwym formularzu (formularze do pobrania na stronie). Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - FRSU, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów i jest ono częściowo finansowane ze środków FRSU.

Za udział w szkoleniu należy wnieść opłatę w wysokości 260 złotych. Organizatorzy zapewniają dwa noclegi w pokojach dwuosobowych, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, etc.

Płatności za kurs należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia sms-em lub e-mailem o zakwalifikowaniu się na kurs na rachunek FRSU z dopiskiem: ”dofinansowanie szkolenia marzec 2019”.

Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Krakowie jest możliwość zarezerwowania pokoi w SCSK OPTIMA w preferencyjnych cenach (ok. 15% taniej niż obowiązujaca cena doby hotelowej).