Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2019-05-10 09:44:21

FRSU realizując zadania Statutowe organizuje kursy, które mają za zadanie nabycie/wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Mając na uwadze to, że opiekun pełni bardzo ważną rolę  i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowi kompedium tych zagadnień.

Zakres kursu w zależności od terminu jego organizacji jest dostosowany do zapotrzebowania początkujących lub doświadczonych opiekunów. Będzie on obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji spółdzielni oraz edukacji społecznej i finansowej uczniów.

W 2019 roku FRSU organizuje dwa  4- dniowe kursy:

- Pierwszy kurs jest adresowany dla opiekunów, instruktorów spółdzielni uczniowskich i SKO. Odbędzie się w terminie od 15 do 18 lipca br. Kurs ma za zadanie wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Kurs będzie też dobrą okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania rekomendacji dla organów spółdzielczych w zakresie wyznaczenia kierunków działania spółdzielni uczniowskiej i stworzenia dla niej odpowiednich warunków pracy. W ramach kursu zostaną  też omówione m.in. paragony i dowody przyjęcia na stan oraz dowody zakupu jako podstawa ewidencji zakupów. Będą podane sposoby ewidencji działania spółdzielni uczniowskiej w oparciu o przykładowe operacje działalności usługowej i wytwórczej (kawiarenka, kiermasze, usługi ksero itp.) oraz ustalanie wyniku finansowego dla tych działalności (z uwzględnieniem inwentaryzacji),

- Drugi  kurs jest  adresowany dla początkujących (rozpoczynających pracę) opiekunów spółdzielni uczniowskich i SKO (mających staż opiekuna nie dłuższy niż 3 lata). Odbędzie się  on w terminie od 5 do 8 sierpnia br. Kurs ma za zadanie wzmocnienie  kompetencji instruktorów i opiekunów oraz przekazanie informacji na temat bieżących uwarunkowań działania spółdzielni uczniowskich i SKO. Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

- informacje o tradycjach  i  kondycji spółdzielczości, w tym uczniowskiej, w Polsce i na świecie,

- zasady działania spółdzielni uczniowskiej (organy, członkowie,  formalne podstawy), 

- zakładanie spółdzielni uczniowskiej krok po kroku (począwszy od diagnozy potrzeb społeczności szkolnej/ oczekiwań/predyspozycji uczniów), pisanie statutu, przebieg walnego zgromadzenia

- praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia spółdzielni uczniowskiej: organizacja pracy, prowadzenie dokumentacji samorządowej,

- podstawy księgowości i zasady prowadzenia ewidencji spółdzielni uczniowskich,

- księgowanie przykładowych operacji  związanych z założeniem i  działaniem spółdzielni, zamknięcie ksiąg na koniec roku, ustalenie wyniku na różnych rodzajach działalności, sporządzanie informacji rocznej.

Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 15 maja do 26 czerwca 2019r.  pocztą tradycyjną lub e-mailem. Zgłoszeń należy dokonywać na właściwym formularzu (formularze do pobrania na stronie). Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - FRSU, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Odpłatność uczestników za kurs dla opiekunów i instruktorów wynosi 460 złotych (Całkowity koszt kursu wynosi 920 zł). Organizatorzy zapewniają trzy noclegi (w pokojach dwuosobowych), całodzienne wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, etc.

Płatności za kurs należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia sms-em lub e-mailem o zakwalifikowaniu się na kurs na rachunek FRSU :88 8591 0007 0020 0041 9150 0003 z dopiskiem: ”dofinansowanie kursu 2019”.

Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Krakowie jest możliwość zarezerwowania pokoi w SCSK OPTIMA w preferencyjnych cenach (ok. 10% taniej niż obowiązujaca cena doby hotelowej).