Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2019-05-10 09:49:58

 

Zarząd FRSU zwraca uwagę, że regulamin i karta sprawozdawcza konkursu (dokumenty w załączeniu) wyznaczają sposób przygotowania materiałow konkursowych. Prosimy, aby w  sprawozdaniu kolejność wykonywanych zadań była zgodna z załączonym wzorem. Przypominamy, że w konkursie oceniane są tylko zadania , których inicjatorami są członkowie SU i biorą w nich czynny udział /w niektórych sprawozdaniach wykazywana jest  praca całej szkoły, co nie jest właściwe /.

Regulamin Konkursu na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju w roku szkolnym 2018/2019  o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej i karta zgłoszeniowa do pobrania w załączeniu.

Prace należy przesyłać na adres Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej ul. Szlak 65, 31-153 Kraków do dnia 30 września 2019 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich, który odbędzie się  w Krakowie w listopadzie 2019 r.

Zachęcamy wszystkie Spółdzielnie Uczniowskie do udziału.

 

 

 

                                                            Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej