Jesteś tutaj: Szkolne Kasy Oszczędności > Spotkania / Szkolenia
Opublikowano: 2019-07-13 15:31:51

Przy realizacji Programu najmłodsi mierzyli się w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, podczas którego m.in. przygotowywali przedstawienie o oszczędzaniu, a także sprawdzali swoją wiedzę na temat finansów.

Gimnazjaliści i uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych rywalizowali w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mieli za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych zgłaszali  do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes przygotowując biznesplan przedsięwziecia.
W uroczystej Gali wzięło udział ponad 120 gości, w tym laureaci pierwszych miejsc regionalnego etapu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO i przedstawiciele Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci: Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (FRSU), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Rady Spółdzielczej.

Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej reprezentowali:  Anna Bulka Prezes FRSU, Zdzisław Zatorski Przewodniczący Rady  FRSU oraz  Tadeusz Krasuski Członek Rady  FRSU.

Gospodarzem spotkania był Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Podczas uroczystości laureaci konkursów/uczniowie i opiekunowie SKO odebrali czeki i pamiątkowe dyplomy. Zarówno opiekunowie jak i młodzi spółdzielcy- członkowie SKO zapracowali na swój sukces, co zauważył w swoim przemówieniu Pan Zdzisław Kupczyk składając wyrazy podziękowania uczestnikom konkursu, kadrze nauczycielskiej za jej wielkie zaangażowanie w realizację Programu, Bankom Spółdzielczym z Grupy BPS za opiekę  nad programem w swoich lokalnych środowiskach.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich, którzy przybyli na uroczystość był udział w wykładzie motywacyjnym poprowadzonym przez Mistrzynię Olimpijską w pływaniu Otylię Jędrzejczak.

Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie www.TalentowiSKO.pl.

 Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości poinformował, że we wrześniu ruszy kolejna, siódma już edycja Programu.

Zapraszamy do zainteresowania się konkursami i do udziału.