Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2019-08-20 07:51:13

 

Pierwszy dzień był czasem na zaklimatyzowanie się w nowym miejscu i wprowadzenie do tematyki całego kursu.  Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zagadnień, które będą poruszane podczas kursu. Organizatorzy zadbali o różnorodność poruszanych tematów i aby każdy początkujący opiekun posiadał kompleksową wiedzę o działalności spółdzielni uczniowskiej. Następnie uczestnicy rozpoczęli warsztaty z Panią Anną Mironiuk, członkiem Rady Fundacji, doświadczonym trenerem, instruktorem i wieloletnią opiekunką SU w Jordanowie z podstaw księgowości i zasad prowadzenia ewidencji. Pani Anna wprowadziła uczestników w temat księgowości. Co i w jaki sposób ewidencjonować, jak rozliczać zakupy i jakich błędów się wystrzegać. Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrała Pani Zofia Węgrzyniak – członek zarządu FRSU , nauczyciel i wieloletni opiekun SU. Wprowadziła kursantów w zasady działania spółdzielni uczniowskiej. Opowiedziała o jej członkach, organach oraz pokazała jak utworzyć przykładowy statut. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z prezentacji przygotowanych materiałów dla nich przez Panią Zofię. Na koniec Pani Anna Bulka – prezes FRSU oraz Pani Anita Strzebońska – członek zarządu FRSU opowiedziały o tradycjach spółdzielczości w Polsce i na świecie. Mówiły o tym, czym tak naprawdę jest spółdzielczość oraz o jej zasadach, wartościach i symbolach. Pierwszy dzień zakończyła kolacja w restauracji GOŚCINIEC, która działa na terenie SCSK Optima.

 

Drugi dzień kursu rozpoczął się od śniadania, a następnie kolejnej części warsztatów z księgowania z Panią Anną Mironiuk. Mieli oni okazję zobaczyć, że oprócz dokumentowania działalności w tradycyjnej formie papierowej można też wykorzystywać narzędzia informatyczne, które ułatwiają pracę. Kursanci zajęli się dokładnym dokumentowaniem zakupów. Krok po kroku wykonywali czynności, które przydadzą im się w prowadzeniu dokumentacji m.in. sklepiku szkolnego czy rozliczeniu kiermaszu. Ksiegowali paragony i przyjmowali produkty oraz towary na stan na przykładzie wybranej spółdzielni. Następnie na podstawie przygotowanego szablonu w programie księgowali operacje na odpowiednich kontach. Kolejnym punktem programu była kontynuacja wykładu Pani Zofii Węgrzyniak, która zwracała uwagę, że w zależności od etapu, na jakim jest dana spółdzielnia to ważne jest tworzenie odpowiednich dokumentów. M.in. zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty dotyczące tworzenia spółdzielni od napisania statutu i przebiegu walnego zgromadzenia po organizację pracy i prowadzenie dokumentacji samorządowej.

 

Po obiedzie  kursantów czekała niespodzianka, wycieczka do Wieliczki w celu poznania Skarbów Małopolski. Przewodnikiem spaceru została Pani Anita Strzebońska, która pokazała uczestnikom m.in. miejsce, gdzie znajduje się wjazd do kopalni soli, tężnia solankowa, pomnik Jana Pawła II oraz kościół i rynek w Wieliczce. Po długim spacerze wszyscy udali się na kolację do Restauracji Gościniec w SCKK OPTIMA.

 

Środa rozpoczęła się od warsztatu, który był podsumowaniem zadań z zakresu księgowości. Pani Anna pokazała , jak ustalić wynik finansowy i sporządzić informację roczną oraz pokazała na czym polega bilans otwarcia na kolejny rok.

 

Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość poznania działań Krakowskiego Banku Spółdzielczego w zakresie edukacji finansowej oraz roli jaką może pełnić SKO w szkole. Zwrócono uwagę na to, że SKO bardzo często jest jednym z zakresów działania spółdzielni uczniowskiej.   Praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia spółdzielni udzieliła Pani  Zofia  Węgrzyniak i chętnie odpowiadała na nurtujące uczestników pytania. Zaoferowała też  swoją pomoc po zakończeniu kursu. Po przerwie kawowej Pani Malwina Śwircz przybliżyła uczestnikom temat mediów społecznościowych, ich zalety jak i wady oraz dostępne platformy komunikacji. Zachęciła również do prowadzenia działań w tym zakresie przez członków SU np. prowadzenie strony SU na facebooku, jakże bliskiej im formie komunikacji w obecnych czasach. Pani Malwina pokazała uczestnikom ciekawe platformy do tworzenia quizów, aby pokazać inne formy nauki właśnie z użyciem internetu i na zakończenie wszyscy zagrali w wspólny quiz utworzony na potrzebę kursu.

 

Jeszcze przed porą obiadową głos zabrała Pani Anita Strzebońska aby powiedzieć kilka słów o ekonomii społecznej – jej roli, funkcjach, wpływie na gospodarkę i inne podmioty oraz jakie są struktury spółdzielcze, branże, w których działają spółdzielcy. Po obiedzie uczestnicy wybrali się pod opieką Pani przewodnik na spacer wokół krakowskiego rynku i krakowskiego Kazimierza, a następnie w restauracji „Kuchnia u Doroty” zjedli przepyszną kolację.

 

Ostatni dzień rozpoczął się bardzo ciekawie. Uczestników spotkała miła niespodzianka – przybył bowiem Pan Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Opowiedział kilka słów o spółdzielczości w Polsce, zaprosił opiekunów spółdzielni do odwiedzenia siedziby Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, gdzie mieści się muzeum spółdzielcze. Wyraził duże uznanie dla Spółdzielczości Uczniowskiej i opowiedział o podejmowanych inicjatywach. Zachęcił do udziału w Konkursie na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską  o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej. Na koniec wręczył certyfikaty ukończenia kursu i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło też pamiątkowego zdjęcia. Pozostając w tematyce spółdzielczości uczniowskiej Pani Anna Bulka przypomniała krótki rys historii spółdzielni uczniowskich, który uzupełnił wieloletni Przewodniczący Rady FRSU Pan Mieczysław Kozłowski. Opowiedział  on także o historii działalności FRSU. Pani Anita Strzebońska mówiła o komunikacji społecznej. Przekazała niezbędne wskazówki jak należy się prezentować w prasie i mediach. Temat ten uzupełnił Pana Tadeusz Krasuski – redaktor naczelny Kuriera Spółdzielczego, członek Rady FRSU. Opowiedział jak napisać dobrą notatkę prasową, aby zaciekawić czytelników oraz jak przygotowuje się tekst gotowy do publikacji w prasie. Na zakończenie Pan Bronisław Bieś przedstawił najważniejsze zasady BHP, które powinni znać opiekunowie jak i członkowie spółdzielni uczniowskiej. Podzielił się z uczestnikami praktyczną wiedzą opartą na wieloletnim doświadczeniu pracy w szkole. Uczestnicy kursu zdobyli bardzo wiele informacji, które ułatwią im bycie opiekunem spółdzielni uczniowskiej. Utwierdzili się w przekonaniu, że spółdzielnia  uczniowska jest szczególnie ciekawą formą aktywności uczniów, która  procentuje w ich dorosłym życiu.