Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2019-10-23 17:01:22

Tradycyjnie zapraszamy członków spółdzielni uczniowskich z całej Polski, instruktorów, opiekunów oraz działaczy i osoby wspierające powstawanie i ich rozwój do udziału w kolejnym Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich. Podczas Sejmiku będzie czas na poznanie aktualnych problemów spółdzielczości, przykładów dobrych praktyk jak również na integrację środowiska. Spotkanie przewidziane jest od 11.00 do 14.30.

Sejmik będzie przebiegał zgodnie z następującym porządkiem: 

  1. Otwarcie Sejmiku.
  2. Wystąpienia gości.
  3. Referat – spółdzielnie uczniowskie uczą ekonomii społecznej i przedsiębiorczości.
  4. Informacja nt. działań realizowanych w 2019 r. na rzecz spółdzielni uczniowskich.
  5. Wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz nadanie tytułu „Przyjaciel Spółdzielczości uczniowskiej” działaczom, instruktorom, opiekunom i spółdzielniom uczniowskim.
  6. Prezentacja dorobku wybranych spółdzielni uczniowskich.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pucharów i dyplomów.
  8. Czas dla członków spółdzielni uczniowskich - sprawy wniesione. Dyskusja.
  9. Zakończenie obrad, poczęstunek.

Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20.11.2019 na adres frsu@frsu.pl lub telefonicznie na nr 608 484 896.

 

Przewodniczący
Rady FRSU
Zdzisław Zatorski
  Prezes
Zarządu FRSU
Anna Bulka