Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2019-12-09 11:58:03

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele spółdzielczości dorosłych ze Szczecina, Katowic, Olsztyna, Krakowa, Warszawy. W obradach wzięli udział m.in: dr inż. Mieczysław Grodzki - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, dr Ryszard Nowak - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, Tadeusz Krasuski - Prezydent Fundacji Kuriera Spółdzielczego z Warszawy, Iwona Karwowska przedstawicielka WSS SPOŁEM i „Społemowca Warszawskiego”. W br. Sejmik prowadzili członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Plastuś” działającej w Szkole Podstawowej nr.1 w Choczni Anna Graca i Adrian Sordyl przy wsparciu Pauliny Kostrzewy z ZLSP.

Sejmik rozpoczął przewodniczący Rady FRSU Zdzisław Zatorski, witając wszystkich uczestników, a następnie zaprosił do odśpiewania Hymnu Spółdzielczości. Młodzież ze Spółdzielni Uczniowskiej „Dziupla” z Kielc o odśpiewała Hymn. Bronisław Bieś, członek Zarządu FRSU odczytał list z najlepszymi życzeniami dla wszystkich zaangażowanych w spółdzielczość uczniowską, który napłynął z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” (w załączeniu). Kolejno został przedstawiony porządek tegorocznego Sejmiku i przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.

Anita Strzebońska, członek zarządu FRSU wygłosiła referat „Spółdzielnie uczniowskie uczą ekonomii społecznej i przedsiębiorczości” (w załączeniu). Zwróciła w nim m.in. uwagę na zmieniające się w ostatnich latach priorytety, zadania i cele spółdzielni uczniowskich oraz to jak ważne jest rozwijanie wśród młodych osób kompetencji przedsiębiorczych i społecznych.

Następnie głos zabrała prezes zarządu FRSU Anna Bulka (wystąpienie w załączeniu), która skupiła się na działaniach realizowanych w 2019 r. na rzecz spółdzielni uczniowskich, a wypowiedź rozpoczęła od przedstawienia działań Fundacji, zachęcając wszystkich zainteresowanych do śledzenia strony internetowej i fb prowadzonego przez FRSU, gdzie opisywane są szczegółowo wydarzenia oraz na bieżąco uzupełniane są informacje istotne i przydatne dla Spółdzielni Uczniowskich. Podkreśliła również bardzo ważną rolę partnerów zaangażowanych i wspierających młodych spółdzielców poruszając przy tym temat uregulowań prawnych i walki o stworzenie odpowiednich przepisów prowadzących do lepszego i łatwiejszego prowadzenie SU. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki. Podziękował Fundacji oraz wszystkim mającym swój udział w rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, mimo trudności wynikających między innymi z braku odpowiednich ram prawnych. Zadeklarował także chęć pomocy ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej w eliminowaniu przeszkód. Drugie przemówienie należało do Prezesa ZLSP Janusza Paszkowskiego czynnie włączającego się nie tylko w sprawy spółdzielni uczniowskich w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Przybliżył zebranym najnowsze możliwości i projekty realizowane poza granicami kraju i pomysł zaangażowania w te działania młodzieży z Polski. Następnie głos zabrał dr Ryszard Nowak - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina. Przedstawił działania Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielczości Uczniowskiej oraz zaprosił na organizowany 5 grudnia br. Kongres ruchu spółdzielczego 2019, którego program przewiduje punkt dotyczący Spółdzielni Uczniowskich.

W kolejnym punkcie programu Sejmiku po raz pierwszy wręczono wyróżnienia „Spółdzielnia Uczniowska na szóstkę” za wieloletnią działalność i osiągane wyniki przyznane przez FRSU. Fundacja na wniosek terenowych i wojewódzkich Rad przyznała je czterem spółdzielniom:

  1. SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ "PINGWINEK" z Katowic.
  2. SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ "ŁAKOMCZUCH" z Sosnowca.
  3. SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „DZIUPLA” z Kielc,
  4. SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „PLASTUŚ” z Choczni.

Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach przyszedł czas na prezentacje trzech Spółdzielni. Jako pierwsza swoją działalność prezentowała się SU Modraczek z Olsztyna (prezentacja w załączeniu), prowadząca w swojej szkole sklepik, akcje czyszczenia dywanów i różne, inne działania na rzecz szkoły. Do placówki gdzie mieści się Spółdzielnia uczęszcza młodzież niepełnosprawna. Mimo problemów zdrowotnych, wymagających od nich większych pokładów energii i siły w prowadzeniu Spółdzielni, jej członkowie są bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Druga Prezentacja należała do Spółdzielni Uczniowskiej Pychotka z Warszawy (prezentacja w załączeniu). Jej główną działalnością jest prowadzenie sklepiku szkolnego oraz organizacja różnych wydarzeń szkolnych takich jak: mikołajki, akcje charytatywne czy sprzątanie świata. Bierze też aktywny udział w wydarzeniach spółdzielczych – kiermaszach. Swoją działalność prezentowała też na jubileuszowej konferencji z okazji 150 lecia SPOŁEM. Spółdzielnia działa pod patronatem WSS „Społem”. Jako ostatnia wystąpiła Spółdzielnia Uczniowska PTAKU z Częstochowy ze szkoły podstawowej (prezentacja w załączeniu), zajmująca się podejmowaniem różnorodnych działań promujących ekologie, dbanie o środowisko i zwierzęta. Przedstawicielki Spółdzielni opowiadały o staraniach podejmowanych w tym zakresie oraz konkursach, w których Spółdzielnia bierze udział. Młodzi spółdzielcy sami bardzo pochłonięci są realizowanymi zadaniami, ale pomagają także najmłodszym uczniom szkoły poznać jak dbać o naszą planetę.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu „Na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”. Konkurs odbywał się w II Kategoriach. Puchary i dyplomy dla laureatów wręczyli Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Janusz Paszkowski.

Zwycięzcami w kategorii zaawansowanych zostali:

I miejsce – SU SZAROTKA w Zespole Szkół im. Bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

II miejsce - SU KARMELKA w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie,

III miejsce - SU EKONOMIK w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce.

Zaś laureatami w kategorii początkującej byli:

I miejsce - SU PTAKU w Szkole Podstawowej Nr 33 w Częstochowie,

II miejsce - SU PYCHOTKA w Zespole Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie,

III - SU MODRaczeK w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Należy wspomnieć, że w kategorii zaawansowanych SU została również wyróżniona Spółdzielnia Uczniowska VZÓR z Poznania. Niestety jej przedstawiciele nie mogli uczestniczyć tego dnia w Sejmiku i osobiście odebrać nagrody i dyplomu.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Prezes FRSU Anna Bulka bardzo dziękując za poświęcony czas i obecność w tym ważnym dla młodzieży dniu. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia, przyjaciołom spółdzielni uczniowskich przybyłych na Sejmik i sponsorom. Złożyła także życzenia skierowane dla członków spółdzielni, życząc samych sukcesów, satysfakcji z prowadzonej działalności i rewelacyjnych wyników w nauce, a ich opiekunom, dyrektorom i wszystkim działaczom satysfakcji z osiągnięć młodych spółdzielców.

Po oficjalnym zakończeniu przyszedł czas na poczęstunek, przygotowany przez restaurację „Gościniec”, przy którym uczestnicy Sejmiku mieli okazję porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych spółdzielni uczniowskich oraz wystawa pn.: „Margines, Sabotaż i Ogniwo czyli: co robią spółdzielnie pracy?” Opracowana przez: Spółdzielnię Socjalna Gęstwa i Spółdzielnię Ogniwo. Rysunki są autorstwa Asi Bordowa. Wystawę można wypożyczać kontaktując się ze Spółdzielnią Ogniwo w Krakowie.