Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2020-02-14 08:25:08

Społeczna działalność Fundacji jest nieocenionym wsparciem zakładanych i działających spółdzielni uczniowskich, w których młodzież szkolna zdobywa doświadczenie, które jest jej przydatne w dorosłym życiu. Spółdzielczość uczniowska uczy zaradności, przedsiębiorczości, kooperacji, odpowiedzialności i szacunku dla zbiorowego wysiłku. W bezpiecznych warunkach swoistego „laboratorium” uczy jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji oraz kształtuje postawy przedsiębiorcze, obywatelskie, konsumenckie. Pozyskiwane środki m.in. z 1% Fundacja przeznacza na realizacje swoich celów czyli m.in. wspieranie spółdzielni uczniowskich poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów dla opiekunów, organizację spotkań i sejmików spółdzielczości uczniowskiej. Fundacja corocznie organizuje też konkursy na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską. Spodziewając się pozytywnej odpowiedzi, za okazane wsparcie z góry składamy serdeczne podziękowania.

 

RADA I ZARZĄD FUNDACJI ROZWOJU

SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ