Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2020-06-22 22:18:22

Krajowa Rada Spółdzielcza i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z okazji 120-lecia powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej na ziemiach polskich  w Pszczelinie koło Warszawy ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Literacki „MOJA PRZYGODA ZE SPÓŁDZIELNIĄ UCZNIOWSKĄ”. Do udziału zostali zaproszeni  przedstawiciele wszystkich spółdzielni uczniowskich w kraju, opiekunowie, instruktorzy, byli członkowie spółdzielni uczniowskich oraz ich sympatycy, a także przedstawiciele spółdzielni „dorosłych” sprawujących opiekę nad szkolnymi kooperatywami.

Nasze życie skomplikowała epidemia i to widać na każdym kroku dlatego organizatorzy konkursu są bardzo zadowoleni i wdzięczni, że chociaż nieliczna grupa osób postanowiła podjąć trud uczestniczenia w nim. Komisja oceniając prace stanęła przed dużym wyzwaniem, ponieważ każdy z uczestników konkursu w sposób dla siebie właściwy dzielił się swoimi wspomnieniami, refleksjami związanymi ze spółdzielniami uczniowskimi. Regulamin Konkursu przewidywał, że prace będą oceniane w kategoriach uwzględniających zarówno wiek, jak również zaangażowanie uczestników w działalność spółdzielni uczniowskich (członkowie spółdzielni uczniowskich do lat 13, członkowie spółdzielni powyżej 13 lat, opiekunowie, sympatycy, instruktorzy, byli członkowie spółdzielni uczniowskich, przedstawiciele spółdzielni dorosłych). Prace, które wpłynęły zostały oceniane w dwóch kategoriach tj. członkowie spółdzielni powyżej 13 lat oraz opiekunowie, sympatycy, instruktorzy, byli członkowie spółdzielni uczniowskich.    

W kategorii  członkowie spółdzielni powyżej 13 lat została przyznana nagroda główna Joannie Kryska za pracę pt. „Esej o tym jak ważne jest podejmowanie w młodości  odpowiedzialnych decyzji”.

W kategorii opiekunowie, sympatycy, instruktorzy, byli członkowie spółdzielni uczniowskich zostały wyróżnione 3 prace przesłane przez: Małgorzatę Święcicką (Moja przygoda ze spółdzielnią uczniowską), Annę Kotwicę (Z pamiętnika spółdzielcy) i Agnieszkę Pyzik (Wspomnienia „Pani ze sklepiku”). W załącznikach zamieszczono w/w prace. 

 

ESEJ O TYM, JAK WAŻNE JEST PODEJMOWANIE W MŁODOŚCI  ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI został przygotowany przez JOANNĘ KRYSKA Przewodnicząca Spółdzielni Uczniowskiej przy CKZiU w Andrychowie. Jest to bardzo osobista refleksja nad drogą wejścia w struktury spółdzielni uczniowskiej i działalności wewnątrz spółdzielni, aż do pełnienia funkcji przewodniczącej. Zawiera bardzo realny             i rzeczowy opis drogi życiowej młodej osoby, która przekonywująco argumentuje na własnym przykładzie wartość i celowość udziału w spółdzielni uczniowskiej. 

Praca w spółdzielni nie jest w modzie, bo to praca za darmo, która pochłania wolny czas, w którym można byłoby robić coś innego. Mimo wszystko nigdy nie zmieniłabym                w historii swojego życia, momentu, w którym podjęłam decyzje stania się członkiem spółdzielni, ponieważ zmieniło to bardzo moje życie na lepsze. Jestem teraz świadoma tego jak powinno się współpracować z ludźmi, jak ważna jest rozmowa z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim pozwoliło mi to otworzyć się na innych i pomogło w nauce zawodu. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ z prowadzeniem firmy oraz współpracą z ludźmi wiąże swoje dalsze życie i karierę zawodową.

 

Tekst MOJA PRZYGODA ZE SPÓŁDZIELNIĄ UCZNIOWSKĄ przesłała  MAŁGORZATA ŚWIĘCICKA Opiekunka SU od 2017 roku. Mimo krótkiej, bo dopiero 3 letniej działalności autorki, jako opiekuna SU opis jej działań jest przekonywujący i świadczy o profesjonalnym pedagogicznym podejściu do zagadnienia.  Wyraźnie nakreślone zostały tu cele wychowawcze - kształtowane w spółdzielni uczniowskiej - wykazują zrozumienie idei spółdzielczości przez autorkę.

Prowadząc spółdzielnię kształtujemy i rozwijamy w młodych ludziach wiele cech osób przedsiębiorczych, tak potrzebnych w przyszłym życiu społecznym i zawodowym, są to min.:

  • gospodarność
  • umiejętności zespołowego działania
  • uczciwość
  • obowiązkowość
  • pomysłowość, kreatywność oraz asertywność.

Wskazanie  konkretnych efektów udziału młodzieży w spółdzielni uczniowskiej  świadczy             o ich właściwej realizacji. Takie przykłady są najlepszą argumentacją za tworzeniem                    i utrzymaniem tej formy edukacyjno - wychowawczej w placówkach oświatowych.    

Po pierwsze wzrosła zdawalność egzaminu zawodowego. Nasi uczniowie klas handlowych i ekonomicznych, którzy prowadzą sklepik szkolny i bieżącą rachunkowość                w 100% zdają egzamin zawodowy a ponadto zdobywają 100% punktów na egzaminie. Po drugie wielu też absolwentów zakłada własną działalność gospodarczą i nie mają żadnych problemów z załatwieniem formalności z tym związanych.

 

Karty Z PAMIĘTNIKA SPÓŁDZIELCY przysłała ANNA KOTWICA Instruktor ŚRSU i wieloletni opiekun su. Został przez nią zaprezentowany opis działalności opiekuna            i instruktora SU ujęty w formie zapisu z  kart „pamiętnika” dotyczy  początków pracy z młodymi spółdzielcami i kolejnych etapów działalności. Rozpoczyna się od zapisów o pracy opiekuna su, później działalności instruktora, a od 2013 pracy w Zarządzie Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich. Zapis ten uwidocznił rolę i zadania struktur terenowych wspierających                                i koordynujących ruch spółdzielczy wśród dzieci i młodzieży. Zwraca również  uwagę na możliwość kontynuacji na emeryturze działalności na rzecz spółdzielczości uczniowskiej.

Dobry spółdzielca, aktywny działacz powinien się rozwijać, szkolić i poznawać nowych ludzi. To i ja tak robię. Brałam udział w szkoleniach organizowanych przez FRSU w Murzasichle, Krakowie, Starej Wsi i przeuroczej Kwapince. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję dalej kontakt.

W tym roku mija 120 lat od powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej na ziemiach polskich. Jubileusz będzie skromny. Szkoły pozamykane, uczniowie zamknięci w swoich domach, nauczyciele zajęci zdalnym nauczaniem.

A ja dalej snuję spółdzielcze plany... Zawsze napełniały mnie radością. Spółdzielczość dodaje mi skrzydeł.

Tekst pt. WSPOMNIENIA „PANI ZE SKLEPIKU” przesłała AGNIESZKA PYZIK opiekun su od  22 lat i instruktor rejonowy.  Zawiera on opis działalności spółdzielni uczniowskiej  z podkreśleniem wartość terapeutycznej udziału w spółdzielni uczniów szkoły specjalnej; sukcesy organizacyjne, troska o warunki lokalowe i wielkie zrozumienie celu spółdzielczości w warunkach tego typu szkoły kontynuowane przez ponad 20 lat; dostrzeganie aktualnych trudności, ale i optymizm i wiara w dalszą aktywność społeczną.

Ostatnie lata to trudny czas dla naszej organizacji. Jednak wciąż dajemy radę. Cieszę się, że nie brakuje ludzi gotowych do trudnej, społecznej pracy. Ludzi, którzy mają głowy pełne nowych pomysłów, którzy wciąż stawiają przed sobą nowe wyzwania.

Laureatom konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Wszystkich zachęcamy do lektury prac konkursowych.