Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2020-06-29 16:34:46

Odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie FRSU i KRS organizują szkolenie, które ma za zadanie nabycie/wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Mając na uwadze to, że opiekun pełni bardzo ważną rolę i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowi kompendium tych zagadnień. Zakres szkolenia będzie obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

- informacje o tradycjach i kondycji spółdzielczości, w tym uczniowskiej, w Polsce i na świecie,

- zasady działania spółdzielni uczniowskiej (organy, członkowie, formalne podstawy),

- praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia spółdzielni uczniowskiej: organizacja pracy, prowadzenie dokumentacji samorządowej,

- podstawy księgowości i zasady prowadzenia ewidencji spółdzielni uczniowskich,

- ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego oraz sprawozdanie roczne,

- księgowanie przykładowych operacji związanych z założeniem i działaniem spółdzielni.

Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy, a zajęcia będą dostosowane do stopnia zaawansowania zgłoszonych uczestników. W związku z czym szczegółowy program zostanie przekazany po zakończeniu rekrutacji

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 lipca 2020 r.  wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Fundacji: frsu@frsu.pl. Zgłoszeń należy dokonywać na właściwym formularzu (formularze do pobrania na stronie). Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów - FRSU i KRS, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów i jest ono częściowo finansowane ze środków FRSU i KRS.

Za udział w kursie należy wnieść opłatę w wysokości 490 złotych. Organizatorzy zapewniają trzy noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, etc.

Uczestnicy kursu zobowiązani są zachowywać wszystkie obowiązujące rygory sanitarne związane z pobytem w obiektach noclegowych (zgodnie z regulaminem obowiązującym w SCSK)  i udziałem w spotkaniach (maseczki, zachowanie dystansu).

Płatności za kurs należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia sms-em lub e-mailem o zakwalifikowaniu się na kurs na rachunek FRSU z dopiskiem: „dofinansowanie szkolenia sierpień 2020”.

Uwaga: Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Krakowie jest możliwość zarezerwowania pokoi w SCSK OPTIMA w preferencyjnych cenach (ok. 5% taniej niż obowiązująca cena noclegu). Parking płatny.

Zainteresowanych prosimy o dokonywanie rezerwacji bezpośrednio w Recepcji SCSK OPTIMA telefon 12 12 655 17 49 - podając informację, że są uczestnikami szkolenia organizowanego przez FRSU i KRS.