Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2020-08-23 14:07:14

Wzorem lat ubiegłych w konkursie będą oceniane prace w dwóch kategoriach tj.: (1) spółdzielnie uczniowskie ze stażem do 3 lat, (2) spółdzielnie uczniowskie działające dłużej.

Prosimy, aby w sprawozdaniu kolejność wykonywanych zadań była zgodna z załączonym wzorem.

Przypominamy, że w konkursie oceniane są tylko zadania których inicjatorami są członkowie SU i biorą w nich czynny udział /w niektórych sprawozdaniach wykazywana jest praca całej szkoły, co nie jest właściwe/.

Regulamin Konkursu na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju w roku szkolnym 2019/2020 o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Prace należy przesyłać na adres Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej ul. Szlak 65, 31-153 Kraków do dnia 30 września 2020 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich, który odbędzie się w Krakowie 23.10.2020 r.

Informacje dotyczących Konkursu można uzyskać pisząc na adres frsu@frsu.pl oraz  telefonicznie pod numerem 608-484-896

Zapraszamy wszystkich  do udziału  w  Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju w roku szkolnym 2019/2020