Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2020-08-23 14:10:30

Wzorem lat ubiegłych organizatorzy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska postanowili pełni obaw i niepewności zorganizować tak potrzebne szkolenie, które nie tylko umożliwia pogłębienie swojej wiedzy, ale także wymianę doświadczeń i znalezienie inspiracji do dalszej pracy.  Czterodniowy kurs oprócz treści merytorycznych umożliwiał także zaznajomienie się z pięknem krakowskiego rynku i nieznanymi,  urokliwymi miejscami w Krakowie z czego kursanci byli bardzo zadowoleni.

Zakres merytoryczny kursu był bardzo szeroki i obejmował następujące zagadnienia:

 •  Prezentacja Krajowej Rady Spółdzielczej – jako naczelnego organu samorządu spółdzielczego w Polsce.
 • Prezentacja Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
 • Wprowadzenie do  księgowości spółdzielni uczniowskiej. Podstawowe pojęcia ekonomiczne i księgowe.
 • Spółdzielnia uczniowska, a ekonomia społeczna i solidarna.
 • Kartki z historii spółdzielczości. 100 lat uchwalenia ustawy Prawo Spółdzielcze.
 • Droga młodego człowieka od spółdzielni uczniowskiej do spółdzielni dorosłych - czyli jak zostać spółdzielcą na długie lata.
 • Projektujemy przyszłość dla Spółdzielni Uczniowskich metodą Walta Disneya (metoda kreatywnego rozwiązywania problemów).
 • Spotkanie fokusowe z opiekunami spółdzielni uczniowskich na temat problemów pojawiających się na etapie zakładania i prowadzenia SU oraz możliwych rozwiązań.
 • Wykorzystanie nowych technik  komunikacyjnych w pracy opiekuna/nauczyciela.
 • Księgowość i sprawozdawczość spółdzielni. Rodzaje kont. Funkcjonowanie kont kosztowo - przychodowych.
 • Jak motywować członków spółdzielni uczniowskiej do działania,  kształtować postawy przedsiębiorcze? – debata.
 • Spółdzielczość w Polsce i na świecie – o tym warto wiedzieć (wartości i zasady spółdzielcze, branże, przykłady spółdzielni, spółdzielnie w sieci).
 • BHP w praktyce opiekuna spółdzielni uczniowskiej oraz jej członków.
 • Księgowanie krótkiego przykładu całościowego (od BO do BZ) dla SU o zróżnicowanej działalności.
 • Działania Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Edukacja ekonomiczna poprzez SKO. Konkursy organizowane przez bankowość spółdzielczą -  inspiracje działań edukacyjnych TALENTOWISKO.
 • Wskazówki dotyczące organizacji pracy i dokumentowania działań spółdzielni uczniowskich  (plany pracy, sprawozdania merytoryczne, kroniki, protokoły, uchwały,  przeprowadzania spotkań organów statutowych).  
 • Księgowość i sprawozdawczość spółdzielni w praktyce. Księgowanie operacji nietypowych. Ustalanie wyniku finansowego (z uwzględnieniem inwentaryzacji). Sporządzanie „Informacji rocznej” SU.
 • Zasady działania spółdzielni uczniowskiej (organy, członkowie, formalne podstawy), ważne pojęcia – REPETYTORIUM.
 • Kartki z historii spółdzielczości uczniowskiej. 120 lat spółdzielni uczniowskich w Polsce.
 • Prezentacja publikacji na temat spółdzielczości uczniowskiej w magazynie KRS TĘCZA POLSKA. Konkursy organizowane przez  KRS i FRSU.

 

Szczególne zainteresowanie kursantów wzbudziły informacje dotyczące  publikacji na temat spółdzielni uczniowskich, które są drukowane w Tęczy Polskiej i Społemowcu Warszawskim oraz konkursy, które w tak szczególnych warunkach są organizowane prze Krajową Radę Spółdzielczą i FRSU. Na kursie zachęcono do składania prac na „Doroczny Światowy Konkurs Rysunków Dziecięcych” i  na konkurs „Na najlepiej działającą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”, w których termin przyjmowania prac upływa we wrześniu br. Opiekunowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli także we wszystkich zajęciach z rachunkowości i podkreślali, że ten temat jest dla nich bardzo ważny i przydatny.

Szkolenie odbywało się z podziałem na grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mimo niedogodności wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i wyrażali nadzieję, że za rok też chcieliby uczestniczyć w szkoleniu i nie będzie już im towarzyszyć stan epidemii.