Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2020-10-01 15:03:52

Rok 2020 obfituje w jubileusze spółdzielcze, wśród których należy wymienić: 100- lecie marki „SPOŁEM”,  100 - lecie uchwalenia ustawy o Spółdzielniach, 120- lecie spółdzielni uczniowskich na ziemiach polskich, 125- lecie międzynarodowego związku spółdzielczego. Świętowanie obchodów zostało ograniczone przez Covid i nie można organizować większych imprez i uroczystości, dlatego FRSU postanowiła szukać innych rozwiązań. Z okazji 120 lecia wybito okolicznościowy medal. Został  on przygotowany według pomysłu Redaktora Tadeusza Krasuskiego, członka  Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Zostało wybitych, tylko 120 egzemplarzy wg. hasła 120 medali na 120 lecie. Została powołana 3 osobowa Kapituła Medalu, która na wniosek Zarządu, Instruktorów, Opiekunów czy samych Spółdzielni Uczniowskich przyznaje to unikatowe wyróżnienie. Na zdjęciu Przewodniczący Rady Fundacji Zdzisław Zatorski i Przewodniczący Kapituły Medalu Tadeusz Krasuski, prezentują medal i dyplomy dla pierwszych wyróżnionych.

Wnioski należy składać do 31 października br. pisemnie pocztą tradycyjną na adres FRSU (ul. Szlak 65, 31-153 Kraków) lub e-mail (frsu@frsu.pl). Zamysłem jest to, aby Medal 120 lecia Spółdzielczości Uczniowskiej  trafił do osób, instytucji, firm, spółdzielni, które w szczególny sposób wyróżniły się dla środowiska spółdzielczości uczniowskich. W związku z powyższym, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony musi być opatrzony bardzo szczegółowym uzasadnieniem. Medale będą przyznawane do ich wyczerpania w ciągu najbliższego roku. Ostatnie egzemplarze będą wręczone na jubileuszu 30-lecia Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, który  będziemy obchodzić w 2021 r.

Miło nam poinformować, że pierwsze medale zostały już przydzielone i rozpoczęło się ich wręczanie. Ideą jest to, aby przy okazji różnych regionalnych spotkań  mówić o jubileuszu 120 lecia spółdzielni uczniowskich i nagradzać zaangażowanych w powstawanie, działanie i rozwój szkolnych kooperatyw.