Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2021-06-28 09:58:45

Odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie środowiska Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej organizują 4 dniowe szkolenie, które ma za zadanie nabycie/wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Mając na uwadze to, że opiekun pełni bardzo ważną rolę i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę  z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowi kompendium tych zagadnień.

Zakres szkolenia będzie obejmował całokształt tematów dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Spółdzielczość w Polsce i na świecie historia i dzień dzisiejszy.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza - Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego w Polsce - podstawowe informacje.
 • Kartki ze 120 lecia spółdzielni uczniowskich i XXX lecia FRSU.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy i działania na rzecz rozwoju edukacji ekonomicznej  w szkole poprzez SKO.
 • Spółdzielnia uczniowska krok po kroku. Skrót najważniejszych informacji. Statut, dokumentacja samorządowa, organizacja, planowanie i realizacja działań. Najczęściej pojawiające się pytania.
 • Kompetencje i zadania organów spółdzielni.
 • ABC księgowości spółdzielni uczniowskich. Podstawowe pojęcia ekonomiczne i księgowe, rodzaje kont. Funkcjonowanie kont kosztowo - przychodowych. Przykładowe księgowania.
 • Księgowość i sprawozdawczość spółdzielni w praktyce. Księgowanie operacji nietypowych. Ustalanie wyniku finansowego (z uwzględnieniem inwentaryzacji), sporządzanie „Informacji rocznej” SU.
 • Co po pandemii? Wpływ pandemii na edukację w Polsce i na świecie.
 • Zmiany w prawie oświatowym i miejsce spółdzielni uczniowskich w szkole.
 • Działania promocyjne i aktywizujące dla członków spółdzielni uczniowskich – giełda pomysłów.
 • Komunikacja wewnątrz organizacji, informowanie o działaniach poprzez różne media, zasady przygotowywania informacji dla prasy.
 • Spółdzielnie uczniowskie w rodzinie podmiotów ekonomii społecznej.
 • Uwagi metodyczne do pracy opiekunów spółdzielni uczniowskich.
 • BHP w szkole i w działaniach spółdzielni uczniowskich z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i zagrożeń epidemiologicznych oraz wytycznych dla placówek oświatowych.

Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy, a zajęcia będą dostosowane do potrzeb uczestników, dlatego szczegółowy program zostanie przekazany po zakończeniu rekrutacji.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji -  prosimy pisać frsu@frsu.pl lub dzwonić                                            nr tel.: +48 506-222-040.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lipca 2021 r. pocztą tradycyjną (na adres Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków) lub e-mail (frsu@frsu.pl) .

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (formularze do pobrania na stronie). Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów - FRSU i KRS, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów i jest ono częściowo finansowane ze środków organizatorów.

Za udział w kursie należy wnieść opłatę w wysokości 520 złotych. Organizatorzy zapewniają trzy noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, etc.

Płatności za kurs należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia sms-em lub e-mailem o zakwalifikowaniu się na kurs na rachunek FRSU z dopiskiem: „dofinansowanie szkolenia sierpień 2021”.

Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Krakowie jest możliwość zarezerwowania pokoi w SCSK OPTIMA w preferencyjnych cenach (ok. 5% taniej niż obowiązująca cena noclegu). Zainteresowanych prosimy o dokonywanie rezerwacji bezpośrednio w Recepcji SCSK OPTIMA telefon 12 12 655 17 49 - podając informację, że są ze szkolenia organizowanego dla opiekunów spóldzielnii uczniowskich i SKO.

 

Do pobrania

Karta zgłoszeniowa