Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Informacje podstawowe
Opublikowano: 2022-01-18 14:46:23

Od 2022 roku postanowiono  uaktualnić wzór sprawozdania poprzez dodanie punktu, w którym spółdzielnie uczniowskie mogą opisać sposoby radzenia sobie w pandemicznej sytuacji oraz wszystkie niestandardowe działania w związku z wprowadzanymi ograniczeniami. 

Poniżej zamieszczamy szablon sprawozdania z działania spółdzielni uczniowskiej, w formacie  umożliwiającym uzupełnienie do wydruku.

 

Informację o działalności spóldzielni uczniowskiej należy przesłać w formie papierowej na adres Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej ul. Szlak 65,   31-153 Kraków lub drogą elektroniczną na adres frsu@frsu.pl  do dnia 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym.