Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2022-03-01 23:41:05

Społeczna działalność Fundacji jest nieocenionym wsparciem zakładanych i działających spółdzielni uczniowskich, w których młodzież szkolna zdobywa doświadczenie, które jest jej przydatne w dorosłym życiu. Spółdzielczość  uczniowska uczy zaradności, przedsiębiorczości, kooperacji, odpowiedzialności i szacunku dla zbiorowego wysiłku. W bezpiecznych warunkach swoistego „laboratorium” uczy jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji oraz kształtuje postawy przedsiębiorcze, obywatelskie, konsumenckie. Okres pandemii wpłynął niekorzystnie na wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego oraz zmienił sposób pracy i działania szkoły. Spółdzielnie uczniowskie  szczególnie w tych warunkach wymagają dużego wsparcia, porad i impulsów do dalszego działania

Pozyskiwane środki m.in. z 1% Fundacja przeznaczy na realizacje swoich celów czyli  m.in. wspieranie spółdzielni  uczniowskich poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów dla opiekunów, spotkań i sejmików, kosztów kontaktów ze spółdzielniami uczniowskimi (doradztwa). Fundacja corocznie organizuje też konkursy, które przybierają ostatnio różną formę z uwagi na utrudnione możliwości działania w reżimie sanitarnym.

Spodziewając się pozytywnej odpowiedzi, za okazane wsparcie z góry składamy serdeczne podziękowania.   

 

                                                                                  RADA I ZARZĄD

FUNDACJI ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ