Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2022-08-04 20:19:54

Celem Konkursu było zaprezentowanie działalności spółdzielni uczniowskich, ich osiągnięć oraz środowiska, w którym działały w roku szkolnym 2021/22 i docenienie działań podejmowanych przez młodych spółdzielców. Organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę, że dziś należy propagować działania kooperatyw szkolnych poprzez poznanie ich codziennych działań. Dziś sukcesem spółdzielni  może być to, że jej członkowie utrzymują ze sobą kontakty i podejmują wspólne inicjatywy realizując je w możliwy w danych warunkach sposób. Zasady i wartości spółdzielcze sprawdzają się w każdych warunkach, a spółdzielnia uczniowska jest dla swoich członków wsparciem. Przesłane prace pokazały, że założony cel przez organizatorów był słuszny. Wybór najlepszego fotoreportażu nie był łatwy, każda praca posiada swój klimat i  jest niepowtarzalna, przygotowywana z dużym zaangażowaniem i zawiera duży ładunek emocjonalny. Spółdzielnie osiągają sukces dzięki współdziałaniu i to jest chyba najważniejsze przesłanie - wspólnie pracujemy, pomagamy,  uczymy się i bawimy- jesteśmy widoczni w szkole i środowisku.

Do konkursu zgłoszono prace  przygotowane przez zespoły uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa: małopolskiego, mazowieckiego  pomorskiego. Zgodnie z Regulaminem prace zostały poddane ocenie w 2 kategoriach  w zależności od osób je przygotowujących:

  1. członkowie spółdzielni uczniowskich ze szkół podstawowych,
  2. członkowie spółdzielni uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych,

Komisja Konkursowa po długich naradach zgodnie z  Regulaminem, postanowiła, że w kategorii szkół podstawowych nie zostanie przyznana nagroda główna. W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano  nagrodę  (pierwszą) główną dla pracy przygotowanej przez członków Spółdzielni Uczniowskiej „SZAROTKA” działającej w Zespole Szkół im. Bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie – Ilona Blaszyńska, Emilia Dudek, Martyna Harwat   (praca pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=rEEDe02aEQY )

 Wyróżnienia zostały przyznane:

w kategorii szkół podstawowych dla pracy przygotowanej przez członków Spółdzielni Uczniowskiej „GROSIK” działającej w Szkole Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie – Paulina Węsierska ( praca w załączeniu),

- w kategorii szkół ponadpodstawowych dla pracy przygotowanej przez członków: Spółdzielni Uczniowskiej „PYCHOTKA” działającej w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie Wiktoria Sułkowska, Mateusz Pasiewicz ( praca w załączeniu),

Spółdzielni Uczniowskiej „RAZEM W DZIAŁANIU” działającej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku  Zuzanna Urbańska, Wiktoria Rostkowska, Tymoteusz Kępiński (praca pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=RZhNxfTX570 )

Spółdzielni Uczniowskiej   „EKONOMIK” działającej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce Karolina Waszkiewicz (praca w załączeniu),

Spółdzielni Uczniowskiej „FIOLETOWA SŁODYCZ” działającej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Andrychowa Patrycja Babińska, Anna Graca ( praca w załączeniu),

Składamy serdeczne gratulacje uczestnikom Konkursu oraz wszystkim, dzięki którym możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia, a szczególne opiekunom laureatów.