Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2023-02-08 12:33:28

Ogólnopolska Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie od wielu lat wspiera i patronuje wszystkim inicjatywom rozwijającym przedsiębiorczość poprzez szerzenie idei spółdzielczości wśród młodego pokolenia.  Jako organizacja pożytku publicznego pomagamy uczniom poszerzać i utrwalać wiedzę spółdzielczą i ekonomiczno- społeczną organizując dla nich m.in. konkursy z zakresu wiedzy oraz działań i inicjatyw społecznych podejmowanych przez młodzież na rzecz społeczności lokalnej. Spółdzielczość  uczniowska uczy zaradności, przedsiębiorczości, kooperacji, odpowiedzialności i szacunku dla zbiorowego wysiłku. W bezpiecznych warunkach swoistego „laboratorium” uczy jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, jak działać osobiście i w grupie, uczy także ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji.

Poprzez swoje działania Fundacja poszerza zakres integracji młodych działaczy spółdzielczych i ich opiekunów m.in. poprzez promowanie osiągnięć i wymianę doświadczeń dotyczących działań spółdzielczych i charytatywnych. Przybliżamy młodym ludziom idee ruchu spółdzielczego, w których  dostrzegajmy wartości wychowawcze przydatne młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie dorosłych i pracy zawodowej. 

Fundacja prowadzi również szkolenia dla kandydatów na opiekunów i opiekunów spółdzielni uczniowskich ze szkół i placówek oświatowych. Poszerzają one ich wiedzę z zakresu ekonomii społecznej i działania spółdzielni uczniowskich.

Wspierając działania statutowe Fundacji przyczyniacie się Państwo do rozwoju spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, za co serdecznie dziękujemy.